Поля Стоянова Кацамунска

Проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска

Служебен E-mail: polya.katsamunska@unwe.bg
Личен E-mail: polya_katsamunska@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 621
Кабинет: 5034
Консултации: Понеделник от 12:00 до 14:00 часа и Вторник от 07:30 до 09:30 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда [от 12.2.2020 г. до 8.4.2020 г.] 17.45 - 21.00 2112 Институцията Омбудсман в публичната администрация Публична администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л сряда [от 22.4.2020 г. до 29.4.2020 г.] 17.45 - 21.00 2112 Институцията Омбудсман в публичната администрация Публична администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 9.5.2020 г. - 10.5.2020 г. 9.00 - 16.45 2099 Основи на публичната администрация Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 12.15 3006 Протокол в публичната администрация Публична администрация бакалаври редовно 227 22700
Онлайн занятие » Л сряда 12.30 - 15.00 4004 Основи на публичната администрация Бизнес икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 13200
Онлайн занятие » Л 22.2.2020 г. 9.00 - 16.45 3037 Протокол в публичната администрация Публична администрация бакалаври дистанционно 935 93500