Поля Стоянова Кацамунска

Проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска

Служебен E-mail: polya.katsamunska@unwe.bg
Личен E-mail: polya_katsamunska@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 621
Кабинет: 5034
Консултации: Понеделник от 12:00 до 14:00 часа и Вторник от 07:30 до 09:30 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 17.30 3074 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври редовно 202 20200
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 12.15 - Сравнителна публична администрация Публична администрация бакалаври редовно 227 22700
Онлайн занятие » Л четвъртък 09.00 - 12.15 2030 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври редовно 201 20100
Онлайн занятие » Л четвъртък 12.25 - 14.55 2030 Основи на публичната администрация Право - напр. бакалаври редовно 617 ОСПА
Онлайн занятие » Л четвъртък 12.25 - 14.55 2030 Основи на публичната администрация Право - напр. бакалаври редовно 618 ОСПА
Онлайн занятие » Л 19.9.2020 г. 9.00 - 16.45 Основи на публичната администрация Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 734 73400
Онлайн занятие » Л 20.9.2020 г. 9.00 - 16.45 Основи на публичната администрация Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 734 73400
Онлайн занятие » Л 26.9.2020 г. 9.00 - 15.00 Административен протокол Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври дистанционно 938 93800
Онлайн занятие » Л 4.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври дистанционно 938 93800
Онлайн занятие » Л 21.11.2020 г. - 22.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Основи на публичната администрация Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 28.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Сравнителна публична администрация Публична администрация бакалаври дистанционно 935 93500
Онлайн занятие » У 29.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Сравнителна публична администрация Публична администрация бакалаври дистанционно 935 9312