Директор
Научноизследователски център за развитие на бизнес компетентности "Иновации и конкурентоспособност (u2b)"
Заместник-декан по учебната работа
Бизнес факултет
Радко Асенов Радев

Доц. д-р Радко Асенов Радев

Служебен E-mail: r.radev@unwe.bg
Личен E-mail: radko_radev@unwe.eu
Телефон: (02) 8195 412
Кабинет: 4044А
Консултации: Сряда: 12,45-14,00 часа
Научни интереси: Бизнес стратегии, Стратегически анализ, Маркетингово планиране