Радко Асенов Радев

Доц. д-р Радко Асенов Радев

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 412
Кабинет: 4044А
Консултации: Сряда: 12,45-14,00 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 14.00 В 2013 (карта) Стратегически мениджмънт Бизнес икономика бакалаври редовно 162 16200
Л вторник 12.30 - 14.00 В 2013 (карта) Стратегически мениджмънт Индустриален бизнес бакалаври редовно 162 16200
Л вторник 15.00 - 17.30 В 2013 (карта) Маркетингово планиране Бизнес икономика бакалаври редовно 143 14300
Л 11.3.2023 г. - 12.3.2023 г. 9.00 - 17.30 И 1084 (карта) Маркетинг в спортния бизнес Спортен бизнес (съвместна програма) - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 18.3.2023 г. - 19.3.2023 г. 9.00 - 17.30 И 1084 (карта) Маркетинг в спортния бизнес Спортен бизнес (съвместна програма) - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 25.3.2023 г. - 26.3.2023 г. 9.00 - 17.30 И 1084 (карта) Маркетинг в спортния бизнес Спортен бизнес (съвместна програма) - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800