Директор
Научноизследователски център за развитие на бизнес компетентности "Иновации и конкурентоспособност (u2b)"
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Индустриален бизнес"
Радко Асенов Радев

Доц. д-р Радко Асенов Радев

Служебен E-mail: radko_radev@unwe.eu
Телефон: (02) 8195 412
Кабинет: 4044-А
Консултации: Вторник: 8,40 - 10,40 часа;Вторник: 14,00 -16,00 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 18.30 - 21.00 4044 Икономически анализ Бизнес икономика - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800
Л сряда 11.30 - 14.00 П035 Маркетингово планиране Бизнес икономика бакалаври редовно 163 16300
Л сряда 14.15 - 15.45 5008 Стратегически мениджмънт Индустриален бизнес бакалаври редовно 173 17300