Директор
Научноизследователски център за развитие на бизнес компетентности "Иновации и конкурентоспособност (u2b)"
Заместник-декан по учебната работа
Бизнес факултет
Радко Асенов Радев

Доц. д-р Радко Асенов Радев

Служебен E-mail: r.radev@unwe.bg
Личен E-mail: radko_radev@unwe.eu
Телефон: (02) 8195 412
Кабинет: 4044А
Консултации: Понеделник: 8,45-12,00 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 21.00 4044 (карта) Анализ на бизнес средата Бизнес анализи и проекти - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л вторник 10.40 - 13.10 4043 (карта) Бизнес стратегии Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 133 13300
Л вторник 17.45 - 21.00 4044 (карта) Бизнес стратегии и политики Бизнес икономика - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л сряда 08.05 - 10.35 110К (карта) Бизнес стратегии Икономика бакалаври редовно 190 19000
Л сряда 10.45 - 14.00 П035 (карта) Бизнес планиране Бизнес икономика бакалаври редовно 193 19300
Онлайн занятие » Л 24.10.2021 г. 9.00 - 14.00 302 (карта) Бизнес стратегии Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 709 70900
Онлайн занятие » Л 28.11.2021 г. 9.00 - 15.00 (карта) Бизнес стратегии Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 709 70900
Онлайн занятие » Л 4.12.2021 г. 9.00 - 15.00 (карта) Бизнес стратегии Икономика бакалаври дистанционно 911 91100
Онлайн занятие » Л 5.12.2021 г. 9.00 - 14.00 (карта) Бизнес стратегии Икономика бакалаври дистанционно 911 91100