Директор
Научноизследователски център за развитие на бизнес компетентности "Иновации и конкурентоспособност (u2b)"
Заместник-декан по учебната работа
Бизнес факултет
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Индустриален бизнес"
Радко Асенов Радев

Доц. д-р Радко Асенов Радев

Служебен E-mail: radko_radev@unwe.eu
Телефон: (02) 8195 412
Кабинет: 4044-А
Консултации: Вторник: 8,40 - 10,40 часа;Вторник: 14,00 -16,00 часа
Часове за консултации: Вторник: 8,40 - 10,40 часа;Вторник: 14,00 -16,00 часа