Директор
Научноизследователски център за развитие на бизнес компетентности "Иновации и конкурентоспособност (u2b)"
Заместник-декан по учебната работа
Бизнес факултет
Радко Асенов Радев

Доц. д-р Радко Асенов Радев

Служебен E-mail: r.radev@unwe.bg
Личен E-mail: radko_radev@unwe.eu
Телефон: (02) 8195 412
Кабинет: 4044А
Консултации: Сряда: 12,45-14,00 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 14.9.2022 г. 12.00 4042 (карта) Анализ на бизнес средата Бизнес анализи и проекти - 2 сем. редовно магистър 28
годишна поправителна 14.9.2022 г. 9.00 4005 (карта) Стратегически мениджмънт Бизнес икономика редовно бакалавър 143
годишна поправителна 14.9.2022 г. 9.00 4005 (карта) Стратегически мениджмънт Индустриален бизнес редовно бакалавър 143