Директор
Научноизследователски център за развитие на бизнес компетентности "Иновации и конкурентоспособност (u2b)"
Заместник-декан по учебната работа
Бизнес факултет
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Индустриален бизнес"
Радко Асенов Радев

Доц. д-р Радко Асенов Радев

Служебен E-mail: radko_radev@unwe.eu
Телефон: (02) 8195 412
Кабинет: 4044-А
Консултации: Вторник: 8,40 - 10,40 часа;Вторник: 14,00 -16,00 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
22.1.2020 г. 16.00 - 18.00 4005 Бизнес стратегии и политики Бизнес икономика - 2 сем. редовно магистър 28
22.1.2020 г. 16.00 - 18.00 4005 Анализ на бизнес средата Бизнес анализи и проекти - 2 сем. редовно магистър 28
26.1.2020 г. 9.00 - 11.00 Аула Бизнес стратегии Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 707
30.1.2020 г. 12.00 - 14.00 4005 Фирмено планиране Индустриален бизнес редовно бакалавър 173
30.1.2020 г. 14.00 - 16.00 4005 Бизнес планиране Бизнес икономика редовно бакалавър 173
30.1.2020 г. 16.00 - 18.00 4044 Бизнес стратегии и политики Бизнес икономика - 2 сем. редовно магистър 28
30.1.2020 г. 16.00 - 18.00 4044 Анализ на бизнес средата Бизнес анализи и проекти - 2 сем. редовно магистър 28
5.2.2020 г. 11.00 - 13.00 4005 Фирмено планиране Индустриален бизнес редовно бакалавър 173
5.2.2020 г. 11.00 - 13.00 4005 Бизнес планиране Бизнес икономика редовно бакалавър 173
5.2.2020 г. 11.00 - 13.00 4005 Бизнес планиране Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
5.2.2020 г. 16.00 - 18.00 3006 Бизнес стратегии Икономика дистанционно бакалавър 907
5.2.2020 г. 9.00 - 11.00 4005 Бизнес стратегии Икономика редовно бакалавър 170
5.2.2020 г. 9.00 - 11.00 4005 Бизнес стратегии Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
9.2.2020 г. 9.00 - 11.00 403 Бизнес стратегии Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 707