Директор
Научноизследователски център за развитие на бизнес компетентности "Иновации и конкурентоспособност (u2b)"
Заместник-декан по учебната работа
Бизнес факултет
Радко Асенов Радев

Доц. д-р Радко Асенов Радев

Служебен E-mail: r.radev@unwe.bg
Личен E-mail: radko_radev@unwe.eu
Телефон: (02) 8195 412
Кабинет: 4044А
Консултации: Понеделник: 8,45-12,00 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 4.1.2022 г. 9.00 Бизнес стратегии Икономика редовно бакалавър 190
Онлайн изпит » зимна редовна 6.1.2022 г. 16.00 Анализ на бизнес средата Бизнес анализи и проекти - 2 сем. редовно магистър 28
Онлайн изпит » зимна редовна 17.1.2022 г. 11.00 Бизнес стратегии Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 133
Онлайн изпит » зимна поправителна 17.1.2022 г. 16.00 Анализ на бизнес средата Бизнес анализи и проекти - 2 сем. редовно магистър 28
Онлайн изпит » зимна редовна 17.1.2022 г. 9.00 Бизнес планиране Бизнес икономика редовно бакалавър 193
Онлайн изпит » зимна редовна 19.1.2022 г. 16.00 Бизнес стратегии Икономика дистанционно бакалавър 911
Онлайн изпит » зимна редовна 22.1.2022 г. 9.00 Бизнес стратегии Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 709
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2022 г. 11.00 Бизнес стратегии Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 133
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.00 Стратегически мениджмънт Индустриален бизнес редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 9.00 Стратегически мениджмънт Бизнес икономика редовно бакалавър
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2022 г. 9.00 Бизнес стратегии Икономика редовно бакалавър 190
Онлайн изпит » зимна поправителна 26.1.2022 г. 9.00 Бизнес планиране Бизнес икономика редовно бакалавър 193
Онлайн изпит » зимна поправителна 29.1.2022 г. 10.00 Бизнес стратегии Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 709
Онлайн изпит » зимна поправителна 29.1.2022 г. 10.00 Бизнес стратегии Икономика дистанционно бакалавър 911