Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Международна икономика и политика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 14.00 3008 Европейска интеграция Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 128 ЕИ4
Л понеделник 10.45 - 14.00 3008 Европейска интеграция Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 129 ЕИ4
Л понеделник 14.15 - 17.30 П034 Европейска интеграция Икономика и управление с преп.на англ.език бакалаври редовно 132 ЕИ5
Л понеделник 17.45 - 21.00 2117 Методи за изследване в международния бизнес и формиране на екипи Европейски бизнес и финанси - 4 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л петък 17.45 - 21.00 5007 Управление на инвестиционни проекти Международни икономически отношения - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л 20.4.2019 г. 9.00 - 15.00 501 Международен маркетинг Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 706 70600
Л 21.4.2019 г. 9.00 - 14.00 501 Международен маркетинг Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 706 70600
Л 14.5.2019 г. - 15.5.2019 г. 10.00 - 17.30 5024 Механизми и режим за контрол на внос, износ и транзит Икономика на отбраната и сигурността с преп. на англ. език - "Ядрена сигурност" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 16.5.2019 г. 10.00 - 13.00 5024 Механизми и режим за контрол на внос, износ и транзит Икономика на отбраната и сигурността с преп. на англ. език - "Ядрена сигурност" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 17.5.2019 г. 10.00 - 15.00 5024 Механизми и режим за контрол на внос, износ и транзит Икономика на отбраната и сигурността с преп. на англ. език - "Ядрена сигурност" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 18.5.2019 г. 10.00 - 17.30 5024 Механизми и режим за контрол на внос, износ и транзит Икономика на отбраната и сигурността с преп. на англ. език - "Ядрена сигурност" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 19.5.2019 г. 10.00 - 16.45 5024 Механизми и режим за контрол на внос, износ и транзит Икономика на отбраната и сигурността с преп. на англ. език - "Ядрена сигурност" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800