Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 18.30 - 21.00 4009 Бизнес комуникации в международния бизнес Международни икономически отношения - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л сряда 12.30 - 15.45 3031 Европейска икономика Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 133 13300
Онлайн занятие » Л петък 18.30 - 21.00 3032А България в европейската икономическа интергация Международни икономически отношения - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 21.11.2020 г. - 22.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Бизнес комуникации и управление на проекти Управление на международни проекти - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 68 6800