Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Международна икономика и политика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 18.30 - 21.00 П045 Бизнес комуникации в международния бизнес Международни икономически отношения - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 68 6800
Л вторник 17.45 - 21.00 2092 Инвестиционен мениджмънт Международни финанси и бизнес - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л сряда 12.30 - 14.00 3060 Европейска икономика Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 13200
Л четвъртък 09.50 - 12.20 3037 МИО и бизнес в Европа Международни отношения бакалаври редовно 316 31600
У четвъртък 12.30 - 14.00 3061 Европейска икономика Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 1309
Л четвъртък 14.15 - 15.45 3060 Теория на МИО Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 13200
У четвъртък 16.00 - 17.30 3060 Теория на МИО Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 1309
Л събота 12.30 - 15.00 П038 България в европейската икономическа интергация Международни икономически отношения - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л 10.11.2019 г. 9.00 - 17.30 5006 Бизнес комуникации и управление на проекти Управление на международни проекти - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Л 22.12.2019 г. 9.00 - 16.45 5006 Бизнес комуникации Международен мениджмънт - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 68 6800