Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 20.15 Б 3028 (карта) Бизнес комуникации в международния бизнес Международни икономически отношения - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 А 3003 (карта) Одит и контрол на проекти Управление на международни проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 З 3032А (карта) Управление на инвестиционни проекти Международни икономически отношения - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л - (карта) Учебна практика - стаж Международен бизнес с преподаване на англ. език - дуална програма с UNINT, Рим (за българи) - 4 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.2.2024 г. 14.00 - 18.15 (карта) Одит и контрол на проекти Управление на международни проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Управление на инвестиционни проекти Международен мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 24.2.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Международен маркетинг Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 711 71100
m-learning курс Л 25.2.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Международен маркетинг Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 711 71100
Онлайн занятие » m-learning курс Л 16.3.2024 г. 13.00 - 16.15 (карта) Одит и контрол на проекти Управление на международни проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 16.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Управление на инвестиционни проекти Международен мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800