Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Международна икономика и политика"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток