Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Светла Владимирова Цанкова

Доц. д-р Светла Владимирова Цанкова

Служебен E-mail: s.tzankova@unwe.bg
Личен E-mail: svetla@gbg.bg
Телефон: (02) 8195 371
Кабинет: 3076
Консултации: вторник 14.00-16.00 часа - онлайн, сряда 14.00-16.00 часа - присъствени в каб. 3076

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 10.45 - 14.00 4052 (карта) Теория на медиите Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 519 Теория на мед.
Онлайн занятие » Л вторник 10.45 - 14.00 4052 (карта) Теория на медиите Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 520 Теория на мед.
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 14.00 3072 (карта) Пресжурналистика Медии и журналистика бакалаври редовно 517 ПрЖ
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 14.00 3072 (карта) Пресжурналистика Медия икономика бакалаври редовно 518 ПрЖ