Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 10.45 - 14.00 3072 (карта) Жанрове в медиите Медии и журналистика бакалаври редовно 517 51700
Л вторник 14.15 - 17.30 4052 (карта) Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 519 ТПТ
Л вторник 14.15 - 17.30 4052 (карта) Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 520 ТПТ
Онлайн занятие » Л 26.2.2022 г. - 27.2.2022 г. 10.00 - 17.30 3072 (карта) Медиа планиране Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 5.3.2022 г. - 6.3.2022 г. 10.00 - 17.30 3072 (карта) Медиа планиране Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 12.3.2022 г. 10.00 - 17.45 3072 (карта) Медиа планиране Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800