Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Светла Владимирова Цанкова

Доц. д-р Светла Владимирова Цанкова

Служебен E-mail: s.tzankova@unwe.bg
Личен E-mail: svetla@gbg.bg
Телефон: (02) 8195 371
Кабинет: 3076
Консултации: вторник 14.00-16.00 часа - онлайн, сряда 14.00-16.00 часа - присъствени в каб. 3076

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л 27.2.2021 г. - 28.2.2021 г. 10.00 - 17.45 3072 Медиа планиране Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 27.3.2021 г. - 28.3.2021 г. 10.00 - 17.45 3072 Медиа планиране Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 3.4.2021 г. 10.00 - 17.45 3072 Медиа планиране Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л вторник 12.30 - 15.45 3072 Жанрове в медиите Медии и журналистика бакалаври редовно 515 51500
Онлайн занятие » Л сряда 12.30 - 15.45 П034 Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 517 ТПТ
Онлайн занятие » Л сряда 12.30 - 15.45 П034 Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 518 ТПТ