Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Светла Владимирова Цанкова

Доц. д-р Светла Владимирова Цанкова

Служебен E-mail: s.tzankova@unwe.bg
Личен E-mail: svetla@gbg.bg
Телефон: (02) 8195 371
Кабинет: 3076
Консултации: вторник 14.00-16.00 часа - онлайн, сряда 14.00-16.00 часа - присъствени в каб. 3076

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 10.45 - 14.00 3072 Пресжурналистика Медии и журналистика бакалаври редовно 515 ПресЖ
Онлайн занятие » Л вторник 10.45 - 14.00 3072 Пресжурналистика Медия икономика бакалаври редовно 516 ПресЖ
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 14.00 2029 Теория на медиите Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 517 Теория на медиите
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 14.00 2029 Теория на медиите Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 518 Теория на медиите