Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л петък 09.00 - 11.30 2015 Търговско право Финанси бакалаври редовно 100 10000
Л петък 11.40 - 14.10 2015 Облигационно право Право бакалаври редовно 614 61400
Л петък 14.15 - 16.45 2015 Облигационно право Право бакалаври редовно 613 61300
Л събота 10.30 - 13.00 2015 Търговско право Счетоводство бакалаври редовно 101 10100
Л събота 13.15 - 15.45 2015 Търговско право Финансов контрол бакалаври редовно 102 10200