Таня Николова Йосифова

Проф. д-р Таня Николова Йосифова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 538
Кабинет: 1098
Консултации: ПЕТЪК ОТ 8.00 ДО 11.00 ЧАСА

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: ТАНЯ ЙОСИФОВА
Заглавие: Противопоставимост на договора за наем по отношение на новия приобретател на имота
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Бизнес и право
Страници от-до: 5-15
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц. д-р Таня Николова Йосифова
Заглавие: "Противопоставимост на договорите с предмет вещни права"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Право, политика, администрация", т. 6, бр. 4
Страници от-до: 7
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Изд. на ЮЗУ
Място на публикуване (град, държава): Благоевград, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц. д-р Таня Николова Йосифова
Заглавие: "Действие на договора по отношение на лицата"
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СИБИ
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 3
Общ брой страници: 199
Страници от-до: 1-199
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 13
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Електронният документ като доказателство в гражданския процес"
Автор/и: Ирина Стефанова Цакова
Доказателство: Международно висше бизнес училище - Ботевград
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Правен режим на устройството на територията по българското и йеменското право"
Автор/и: Шейх Абу Бакер Салем
Доказателство: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Картелът в българското право. Част първа"
Автор/и: гл.ас. д-р Мария Петкова Кьосева
Доказателство: ПУ "Паисий Хилендарски"
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: „Обезсилване на заповедни ценни книги (менителнични ефекти)– материалноправни и процесуални аспекти”
Автор/и: Георги Стоянов Хорозов
Доказателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 13/2015
Наименование: "Правни и икономически аспекти в съвременната бизнес среда"
Ръководител: доц. д-р Таня Николова Йосифова
Колектив: Светослав Иванов, Кристина Стефанова, Ивайло Димитров
Описание: докторантска научна конференция
Начало (година): 2015
Начало (месец): 10
Край (година): 2016
Край (месец): 03
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Таня Николова Йосифова
Заглавие: "О некоторых последствиях обвязывающей силы оферты"
Наименование на сборник: Научные труды северопазадного института управления РАНХиГС
Страници от-до: 117-125
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Северозапазный институт управления РАНХиГС
Място на публикуване (град, държава): Санкт-Петербург, Русия
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 6
Място на провеждане: София
Организатор: Юридически факултет на УНСС
Автор/и: доц. д-р Таня Николова Йосифова
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 40-46
Дата на провеждане: 21.11.2014
Дата на публикуване: 15.03.2015
Наименование на научния форум: "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България"
Тема: "Принцип на договорната справедливост"
Забележка:

2015 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В интернет
Наименование: "Право на изкупуване"
Автор/и: гл.ас. д-р Гергана Василева Боянова
Доказателство: УНСС
Забележка:

2015 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В интернет
Наименование: „Членство в адвокатско дружество”,
Автор/и: гл. ас. д-р ЦЕНИМИР БРАТОЕВ БРАТОЕВ
Доказателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Дисертация
Вид издание: В интернет
Наименование: Приемане на наследство
Автор/и: Веселин Петров
Доказателство: ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Правно положение на физическото лице-търговец
Автор/и: Павел Атанасов Сарафов
Доказателство: Софийски университет
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Таня Йосифова
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Понятието "точна информация" при търговията с вътрешна информация
Име на списание/издателство: Търговско и облигационно право
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 5-9
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Таня Йосифова
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Правно положение на кредиторите по Павловия иск според френската и българската цивилистична доктрина
Име на списание/издателство: Юридически свят
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 45-68
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Таня Йосифова
Година на публикуване: 2012
Заглавие: "Търговия с вътрешна информация"
Име на списание/издателство: "Търговско и конкурентно право"
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 5-10
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Таня Николова Йосифова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Отговорност за задължения, поети от дружество в процес на учредяване

Име на списание/издателство: Търговско и конкурентно право

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 15-20

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 4

Място на провеждане: Кострома, Русия

Организатор: Юридически факултет на Университета в Кострома

Автор/и: Таня Йосифова

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 67-72

Дата на провеждане: 15.09.2011

Дата на публикуване: 23.12.2011

Наименование на научния форум: Личность, право, власть современной России

Тема: Принцип относительного действия договора

Забележка: 0

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Таня Йосифова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Облигационно право

Име на списание/издателство: Фенея

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 1-197

Забележка: 0

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Таня Николова Йосифова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Практика на Съда на Европейския съюз - Принципът на равенство на акционерите и закрилата на малцинствените акционери

Име на списание/издателство: Търговско и конкурентно право

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 15-21

Забележка: