Таня Николова Йосифова

Проф. д-р Таня Николова Йосифова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 538
Кабинет: 1098
Консултации: ПЕТЪК ОТ 8.00 ДО 11.00 ЧАСА

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 08.00 - 10.30 В 2009 (карта) Облигационно право Право бакалаври редовно 601 60100
Л четвъртък 17.45 - 21.00 А 3008 (карта) Интернет право Дигитален маркетинг - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л петък 08.00 - 09.30 В 2015 (карта) Информационно право Право бакалаври редовно 617 Инфп
Л петък 08.00 - 09.30 В 2015 (карта) Информационно право Право бакалаври редовно 618 Инфп
Л петък 09.45 - 12.15 В 2015 (карта) Облигационно право Право бакалаври редовно 600 60000
Онлайн занятие » m-learning курс Л 21.10.2023 г. 9.00 - 13.15 (карта) Интернет право Дигитален маркетинг с преп. на англ. език - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 18.11.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Интернет право Дигитален маркетинг с преп. на англ. език - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 68 6800