Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л 26.2.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 26.2.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 26.2.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 30.4.2022 г. 13.15 - 17.30 3034 (карта) Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 7.5.2022 г. - 8.5.2022 г. 9.00 - 17.30 3033 (карта) Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 14.5.2022 г. - 15.5.2022 г. 9.00 - 17.30 3033 (карта) Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 19.3.2022 г. - 20.3.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 12.3.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 13.3.2022 г. 9.00 - 12.15 (карта) Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 9.4.2022 г. - 10.4.2022 г. 9.00 - 17.30 3034 (карта) Статистически методи в одита Одитинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 16.4.2022 г. - 17.4.2022 г. 9.00 - 17.30 3034 (карта) Статистически методи в одита Одитинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 30.4.2022 г. 9.00 - 13.15 3034 (карта) Статистически методи в одита Одитинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 12.2.2022 г. 9.00 - 17.30 3035 (карта) Статистически методи и подходи за оценка на риска Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 19.2.2022 г. - 20.2.2022 г. 9.00 - 17.30 3033 (карта) Статистически методи и подходи за оценка на риска Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800