Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна поправителна 4.6.2024 г. 16.00 З 3033 (карта) Статистически методи в одита Одитинг - 2 сем. редовно магистър 48
лятна поправителна 4.6.2024 г. 18.00 З 3033 (карта) Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 7.6.2024 г. 17.00 (карта) Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 381
Онлайн изпит » лятна поправителна 9.6.2024 г. 9.00 (карта) Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 11.6.2024 г. 18.00 (карта) Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 11.6.2024 г. 19.00 (карта) Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 381
Онлайн изпит » годишна поправителна 11.6.2024 г. 19.00 (карта) Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 382
годишна поправителна 12.6.2024 г. 10.00 З 2064 (карта) Статистика на околната среда Статистика и иконометрия редовно бакалавър 169
годишна поправителна 13.6.2024 г. 14.00 З 3034 (карта) Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем редовно магистър 68
годишна поправителна 13.6.2024 г. 14.00 З 3034 (карта) Статистически методи в одита Одитинг - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 13.6.2024 г. 14.00 З 3034 (карта) Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48