Научни интереси: статистика; бизнес статистика; краткосрочни бизнес прогнози; статистическа теория за вземане на управленски решения; демографска статистика, население и трудови ресурси; количествени методи и модели; икономика на природоползването; статистика на околната среда; статистически методи във външната търговия; медицинска статистика