Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 16.00 - 19.15 303К (карта) Основи на управлението Международни икономически отношения бакалаври редовно 127 12700
Л сряда 16.00 - 19.15 303К (карта) Основи на управлението Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 127 12700
Л сряда 16.00 - 19.15 303К (карта) Основи на управлението Международен туризъм и икономика бакалаври редовно 127 12700
Онлайн занятие » m-learning курс Л 30.9.2023 г. 11.00 - 15.15 304 (карта) Основи на управлението Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 714 71400
Онлайн занятие » m-learning курс Л 7.10.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Бизнес комуникации Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 711 71100
m-learning курс Л 8.10.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Бизнес комуникации Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 711 71100
Онлайн занятие » m-learning курс Л 14.10.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Бизнес комуникации Икономика бакалаври дистанционно 915 91500
m-learning курс Л 15.10.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Бизнес комуникации Икономика бакалаври дистанционно 915 91500
m-learning курс Л 29.10.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Основи на управлението Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 714 71400
Онлайн занятие » Л 3.2.2024 г. - 4.2.2024 г. 9.00 - 17.30 З 1058 (карта) Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.2.2024 г. 14.00 - 18.15 (карта) Управление на знанията Бизнес администрация - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 11.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 17.2.2024 г. 9.00 - 17.30 З 1058 (карта) Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 9.3.2024 г. 14.00 - 18.15 (карта) Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 9.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 11.5.2024 г. 9.00 - 17.30 (карта) Бизнес комуникации Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 939 93900
Онлайн занятие » m-learning курс Л 18.5.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на комуникациите и връзки с обществеността Мениджмънт и администрация - Хасково бакалаври дистанционно 735 73500
m-learning курс Л 19.5.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на комуникациите и връзки с обществеността Мениджмънт и администрация - Хасково бакалаври дистанционно 735 73500