Антонина Иванова Хабова

Доц. д-р Антонина Иванова Хабова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 619
Кабинет: 1087
Консултации: Онлайн консултации: Вторник: 10:00ч. - 12:00ч. и петък от 9:00ч.- 11:00ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 11.25 - 14.40 А 5009 (карта) Централна и Източна Азия в международните отношения Международни отношения бакалаври редовно 300 30000
Л сряда 09.00 - 12.15 А 5009 (карта) Външни политики на европейски страни Международни отношения бакалаври редовно 300 30000
Л четвъртък 14.15 - 17.30 Е 2110 (карта) Сравнителен анализ на теории за международните отношения Международни отношения бакалаври редовно 320 32000
Л - (карта) Преддипломна практика Международни отношения бакалаври редовно 320 32000
Л - (карта) Преддипломна практика Европейска политика и икономика бакалаври редовно 320 32000