Антонина Иванова Хабова

Доц. д-р Антонина Иванова Хабова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 619
Кабинет: 1087
Консултации: Онлайн консултации: Вторник: 10:00ч. - 12:00ч. и петък от 9:00ч.- 11:00ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 26.5.2024 г. 9.00 З 3037 (карта) Централна и Източна Азия в международните отношения Международни отношения редовно бакалавър 300
условна сесия 26.5.2024 г. 9.00 З 3037 (карта) Глобална икономика и глобални рискове Международни отношения редовно бакалавър 300
лятна редовна 1.6.2024 г. 13.00 З 3037 (карта) Преддипломна практика Международни отношения редовно бакалавър 320
лятна редовна 1.6.2024 г. 13.00 З 3037 (карта) Преддипломна практика Европейска политика и икономика редовно бакалавър 320
лятна редовна 1.6.2024 г. 9.00 З 3037 (карта) Външни политики на европейски страни Международни отношения редовно бакалавър 300
лятна поправителна 4.6.2024 г. 11.00 309К (карта) Преддипломна практика Международни отношения редовно бакалавър 320
лятна поправителна 4.6.2024 г. 11.00 309К (карта) Преддипломна практика Европейска политика и икономика редовно бакалавър 320
лятна поправителна 4.6.2024 г. 9.00 309К (карта) Централна и Източна Азия в международните отношения Международни отношения редовно бакалавър 300
условна сесия 4.6.2024 г. 9.00 309К (карта) Глобална икономика и глобални рискове Международни отношения редовно бакалавър 300
условна сесия 4.6.2024 г. 9.00 309К (карта) Глобална икономика и глобални рискове Международни отношения редовно бакалавър 300
лятна поправителна 6.6.2024 г. 9.00 А 3006 (карта) Външни политики на европейски страни Международни отношения редовно бакалавър 300
лятна поправителна 6.6.2024 г. 9.00 А 3006 (карта) Сравнителен анализ на теории за международните отношения Международни отношения редовно бакалавър 320
годишна поправителна 12.6.2024 г. 13.00 311К (карта) Сравнителен анализ на теории за международните отношения Международни отношения редовно бакалавър 320
годишна поправителна 12.6.2024 г. 13.00 311К (карта) Сравнителен анализ на икономиката и политиката в Европа Европейска политика и икономика редовно бакалавър 320
годишна поправителна 12.6.2024 г. 13.00 311К (карта) Външни политики на европейски страни Международни отношения редовно бакалавър 300
годишна поправителна 12.6.2024 г. 15.00 311К (карта) ЕС и Китай: Икономически и политически отношения Европейска политика и икономика редовно бакалавър 320
годишна поправителна 12.6.2024 г. 15.00 311К (карта) Централна и Източна Азия в международните отношения Международни отношения редовно бакалавър 300
годишна поправителна 12.6.2024 г. 15.00 311К (карта) Преддипломна практика Международни отношения редовно бакалавър 320
условна сесия 12.6.2024 г. 15.00 311К (карта) Глобална икономика и глобални рискове Международни отношения редовно бакалавър 300
условна сесия 12.6.2024 г. 15.00 311К (карта) Глобална икономика и глобални рискове Международни отношения редовно бакалавър 300
годишна поправителна 12.6.2024 г. 17.00 311К (карта) Преддипломна практика Европейска политика и икономика редовно бакалавър 320
годишна поправителна 13.6.2024 г. 13.00 З 3037 (карта) Институционален процес в Европейския съюз Европейска политика и икономика редовно бакалавър 320
годишна поправителна 13.6.2024 г. 15.00 З П034 (карта) Геополитика и геоикономика Международни отношения редовно бакалавър 301
годишна поправителна 13.6.2024 г. 15.00 З П034 (карта) Геополитика и геоикономика Политология редовно бакалавър 301
годишна поправителна 13.6.2024 г. 15.00 З П034 (карта) Геополитика и геоикономика Европейска политика и икономика редовно бакалавър 301
годишна поправителна 15.6.2024 г. 11.00 308К (карта) Обща външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз Международни отношения редовно бакалавър 320