Научни интереси: Научните ми интереси са в областта на поведенческата икономика, поведенческите финанси и невроикономика. През 2013 г. публикувах книга "Всеки може да инвестира успешно: ако избегне илюзиите и ирационалното поведение" В нея се поставя началото на експериментите в областта на поведенческите финанси в България с данни от финансовите пазари в България и редица други поведенчески експерименти. https://iztok-zapad.eu/vseki-mozhe-da-investira-uspeshno През годините има множестов публикувани излседвания и статии за поведенческа икономика и поведенчески финанси. Създадох невроикономиката като наука в България, чрез изпозлване на функционален ядрено-магнитен резонанс и изпозлване на оборудване от NNL. Българска невро-когнитивна лаборатория ООД е разположена в УМБАЛ св. Иван Рилски, София и изпозлва грант по ОПИК "Иновации и конкурентноспособност в размер на 400 000 лв. Аз бях главен излседовател в проекта по създаване на невроикономиката и невромаркетинг - съгласно проекта. Другите ми интереси са свързани с дългогодишната ми работа като дилър на валутния и фондов пазар.