Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 16.00 - 19.15 203К (карта) Макроикономика Търговия и продажби бакалаври редовно 187 18700
Л вторник 16.00 - 19.15 203К (карта) Макроикономика Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 187 18700
Л петък 14.15 - 17.30 В 2006 (карта) Макроикономика Застраховане и социално дело бакалаври редовно 181 18100
Л петък 14.15 - 17.30 В 2006 (карта) Макроикономика Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 181 18100
Онлайн занятие » m-learning курс Л 28.10.2023 г. - 29.10.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Поведенчески икономикс Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 711 71100
Онлайн занятие » m-learning курс Л 4.11.2023 г. - 5.11.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Поведенчески икономикс Икономика бакалаври дистанционно 915 91500