Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Приложна информатика и статистика"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 29.5.2024 г. 9.00 А 4007 (карта) Подготовка на данни и проучвателен анализ Анализ на бизнес данни със спец. софтуер редовно бакалавър 179