Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 З 3032А (карта) Управление на дигиталния маркетинг Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л вторник 16.00 - 17.30 408К (карта) Маркетингови анализи Маркетинг бакалаври редовно 175 17500
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 З 3036 (карта) Управление на маркетинга Маркетинг - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 З 3036 (карта) Управление на маркетинга Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 З 3036 (карта) Бранд одит Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 З 3036 (карта) Бранд одит Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 7.10.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Маркетингово планиране Маркетинг бакалаври дистанционно 916 91600
Онлайн занятие » m-learning курс У 8.10.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Маркетингово планиране Маркетинг бакалаври дистанционно 916 9017
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Секторен маркетингов анализ Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 9.3.2024 г. - 10.3.2024 г. 9.00 - 17.30 Е 3063 (карта) Секторен маркетингов анализ Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 16.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Секторен маркетингов анализ Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 20.4.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Маркетингови анализи Маркетинг бакалаври дистанционно 918 91800
Онлайн занятие » m-learning курс У 21.4.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Маркетингови анализи Маркетинг бакалаври дистанционно 918 9019
Онлайн занятие » Л 11.5.2024 г. - 12.5.2024 г.
11.5.2024 г. онлайн занятие
12.5.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (Е 3063)
9.00 - 17.30 Е 3063 (карта) Секторен маркетингов анализ Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 18.5.2024 г. - 19.5.2024 г. 9.00 - 17.30 Е 3063 (карта) Секторен маркетингов анализ Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800