Ивайло Дончев Беев

Доц. д-р Ивайло Дончев Беев

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 530
Кабинет: 4016
Консултации: Понеделник 15:45-17:45 (присъствено) и Четвъртък 17:45-19:45 (on-line)
Научни интереси: Смесена стопанска система: квази-пазарен секторПолитическа икономия на КонституциятаФискална система: свръх- и квази- данъчно бреме; Фиксален оптимум