Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 09.00 - 12.15 203К (карта) Макроикономика Маркетинг бакалаври редовно 185 18500
Л сряда 09.00 - 12.15 203К (карта) Макроикономика Стратегическо планиране бакалаври редовно 185 18500
Л четвъртък 14.15 - 17.30 311К (карта) Икономика на обществения сектор Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л четвъртък 17.45 - 21.00 110К (карта) Институционална икономика Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Онлайн занятие » m-learning курс Л 11.5.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Икономика на обществения сектор Икономика бакалаври дистанционно 917 91700
m-learning курс Л 12.5.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Икономика на обществения сектор Икономика бакалаври дистанционно 917 91700