Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 23.5.2024 г. 18.00 (карта) Икономика на обществения сектор Икономика дистанционно бакалавър 917
лятна редовна 27.5.2024 г. 12.15 ИЦ1 (карта) Макроикономика Маркетинг редовно бакалавър 185
лятна редовна 27.5.2024 г. 14.15 ИЦ1 (карта) Макроикономика Стратегическо планиране редовно бакалавър 185
лятна редовна 27.5.2024 г. 9.00 Б 4026 (карта) Икономика на обществения сектор Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна редовна 2.6.2024 г. 9.00 Б 4026 (карта) Институционална икономика Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна поправителна 4.6.2024 г. 11.00 Б 4026 (карта) Икономика на обществения сектор Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » лятна поправителна 5.6.2024 г. 18.00 (карта) Икономика на обществения сектор Икономика дистанционно бакалавър 917
лятна поправителна 6.6.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Макроикономика Стратегическо планиране редовно бакалавър 185
лятна поправителна 6.6.2024 г. 10.15 ИЦ1 (карта) Макроикономика Маркетинг редовно бакалавър 185
лятна поправителна 6.6.2024 г. 12.00 Б 4026 (карта) Институционална икономика Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » годишна поправителна 10.6.2024 г. 17.00 (карта) Икономика на обществения сектор Икономика дистанционно бакалавър 917
годишна поправителна 10.6.2024 г. 9.00 А 3009 (карта) Микроикономика Финансов контрол редовно бакалавър 118
годишна поправителна 10.6.2024 г. 9.00 А 3009 (карта) Микроикономика Екоикономика редовно бакалавър 184
годишна поправителна 10.6.2024 г. 9.00 А 3009 (карта) Микроикономика Аграрен бизнес редовно бакалавър 184
годишна поправителна 10.6.2024 г. 9.00 А 3009 (карта) Микроикономика Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 184
годишна поправителна 11.6.2024 г. 9.00 208К (карта) Макроикономика Стратегическо планиране редовно бакалавър 185
годишна поправителна 11.6.2024 г. 9.00 208К (карта) Макроикономика Маркетинг редовно бакалавър 185
годишна поправителна 12.6.2024 г. 11.00 Б 4026 (карта) Икономика на обществения сектор Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
годишна поправителна 14.6.2024 г. 9.00 В 2019 (карта) Научна етика Макроикономика редовно бакалавър 180
годишна поправителна 15.6.2024 г. 13.00 Е 2109 (карта) Институционална икономика Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 136