Студенти и докторанти от катедра „Логистика и вериги на доставките“ взеха участие в Деветата международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“

Представители на катедра „Логистика и верига на доставките“ участваха в деветото издание на традиционната международна научна конференция на факултет „Икономика на инфраструктурата“, която за първи път се проведе онлайн.

         Конференцията беше открита от проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, а в церемонията участие взеха и доц. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС, доц. д-р Силвия Терезова, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата и доц. д-р Мария Воденичарова, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултета домакин.

Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, доц. д-р Цветана Стоянова, доц. д-р Силвия Терезова и доц. д-р Мария Воденичарова по време на церемонията по откриването

         Темите в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките бяха представени в третия панел. В своите изложения участниците очертаха значими тенденции в организацията и управлението на складовите дейности в обектите от логистичната инфраструктура, изведоха някои добри практики в управлението на традиционните и устойчиви вериги на доставките от международни организации, посочиха основните направления в развитието на логистиката в Португалия, както и някои възможности за разширяване на комбинираните транспортни решения, при управлението на транзитните превози на територията на Р България.

         Alexandra Miguel Rebelo получи специалната награда на организаторите, която се присъжда на международни участници във форума.

         Боян Джамбазов, задочен докторант към катедра „Логистика и вериги на доставките“ към УНСС представи възможности за усъвършенстване на комисионирането на поръчки чрез класифициране на продукти и локации.

Gabriele Di Simone запозна участниците с добри практики при управлението на веригата на доставките, по примера на Dell Inc.

Gabriele Salotti представи устойчиви логистични практики, по примера на LVMH.

         Eмил Вълов, студент 3-ти курс, специалност „Бизнес логистика“ очерта някои съвременни тенденции в складирането и представи предизвикателствата при управлението на складовите операции в условията на дигитализация.

Михаил Близнашки, студент 3-ти курс, специалност „Бизнес логистика“ очерта възможности за развитие на комбинирания транспорт, при управление на транзитните материални потоци през Р България.

         Alexandra Miguel Rebelo представи някои съвременни тенденции в развитието на логистиката в Португалия.

Участието на катедра „Логистика и вериги на доставките“ в деветото издание на международната научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е продължение на дългогодишната традиция за насърчаване на възпитаниците на специалността, в посока разширяване на интересите им в актуални аспекти на научното познание и осигурява подкрепа на младите учени, по техния път към постигане на високи научни постижения.

Отлагане провеждането на Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките за 2021 г.

Във връзка с пандемичната обстановка, причинена от разпространението на Covid-19 провеждането на Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките се отлага за 2021 година.

Благодарим на всички, проявили интерес към събитието.

От организационния комитет

ВТОРА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ

Катедра „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС и Българска асоциация по логистика (БАЛ)

имат честта и удоволствието да Ви поканят да участвате в ВТОРАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:  

„Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките“

която ще се проведе на 12 и 13 май 2020 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Събитието се организира от Катедра „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС съвместно с Българска асоциация по логистика (Национален сертификационен център за България на Европейската асоциация по логистика) и се провежда в рамките на честванията на 100-годишнината на УНСС.

Повече информация за тематичните направления, сроковете и изискванията може да откриете на откриете на адрес:

http://departments.unwe.bg/logistics/bg/pages/17432/%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0.html

Девета международна научна конференция за студенти и докторанти

Деветото издание на международната научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ ще се проведе на 22 април 2020 г. в УНСС. Тя дава възможност за обмен на идеи и резултати от проучвания на млади изследователи в следните тематични направления:

 1. Търговия – състояние и перспективи;
 2. Комуникации, медии, журналистика, ПР;
 3. Логистика и управление на веригата на доставките;
 4. Транспортът в глобалната икономика;
 5. Национална и регионална сигурност;
 6. Туристически бизнес.

Повече информация относно срокове и изисквания е представена в линка по-долу:

http://faculties.unwe.bg/infrastructure/bg/pages/8609/%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0.html

Практическите занятия – инструмент за разширяване на формите на сътрудничество между бизнеса и науката в обучението по логистика

На 22.11.2019 г. катедра „Логистика и вериги на доставките“ проведе изнесени практически занаятия по дисциплините „Дистрибуционна политика“ в ОКС Бакалавър, „Управление на дистрибуцията“ и „Управление на риска във веригата на доставките“ в ОКС Магистър в дистрибуционния център на dM drogerie markt България в с. гара Елин Пелин. Представителите на любезните домакини – г-жа Даниела Харизанова, мениджър „Логистика“, г-н Андрей Спасов, мениджър „Интралогистика“ и г-н Пламен Селнички, регионален мениджър „Логистика“ запознаха студентите с организацията на  дейностите по физическа дистрибуция, демонстрираха прилаганите съвременни технически решения, елементите на складовата инфраструктура и добрите практики при управлението на дистрибуционния процес до търговските обекти. Отделно занятие бе посветено на управлението на риска във веригата на доставките на dM drogerie markt България. Г-жа Даниела Харизанова очерта основните вътрешни и външни рискове, техниките за тяхното идентифициране и мерките за ограничаването им. Към студентите бяха отправени и ценни насоки за изграждане на системата за управление на риска и нейния периодичен преглед. 

Практическите занятия се проведоха в рамките на инициативата „Срещни бизнеса, бъди успешен в логистиката”.

Сътрудничеството между науката и бизнеса в обучението по логистика – поредна стъпка напред

На 28.03.2019 г.  катедра „Логистика и вериги на доставките” беше домакин на открита лекция на тема: Проектиране на дистрибуционни системи – проектни решения, добри практики и уроци от опита на dm България. Събитието се проведе в рамките на дисциплината „Проектиране на логистични системи”  с титуляр ас. д-р Мирослав Стефанов и в него взеха участие студентите от ОКС „бакалавър”, специалност „Бизнес логистика“ в четвърти курс на обучение.

Лекторът, г-н Пламен Селнички, е мениджър Логистика в dm България и възпитаник на катедрата домакин. Той сподели редица практически решения при проектирането и реинжинеринга на логистичната инфраструктура, управлението на логистичните дейности и даде ценни професионални напътствия на новопостъпващата вълна логистици в бранша.

Лекцията е част от дългогодишната традиция на катедра „Логистика и вериги на доставките” за осигуряване на връзка с практиката, подпомагане на професионалната реализация и повишаване степента на съответствие на придобитите знания и умения на студентите към потребностите на бизнеса. Тя се проведе в рамките на инициативата „Срещни бизнеса, бъди успешен в логистиката”.

Студентите ще имат възможност да отправят своите допълнителни въпроси към лектора и по време на предстоящата Първата научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките, която ще се проведе на 22-23 май 2019 г., като част от събитията по честването на 100-годишнината на УНСС. За повече информация: http://departments.unwe.bg/logistics/bg/events.

IMG_4290

ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ

Уважаеми колеги,

Катедра „Логистика и вериги на доставките“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Българска асоциация по логистика (БАЛ)

имат честта и удоволствието да Ви поканят да участвате в ПЪРВАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:

„Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука“,

която ще се проведе на 22 и 23 май 2019 г. в УНСС.

Събитието се организира от Катедра „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС съвместно с Българска асоциация по логистика (Национален сертификационен център за България на Европейската асоциация по логистика) и се провежда в рамките на честванията на 100-годишнината на УНСС.

Повече информация относно тематичните направления, сроковете и изискванията е представена в линка по-долу:

http://departments.unwe.bg/logistics/bg/pages/15182/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0.html

Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“

Осмото издание на международната научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ ще се проведе на 16 април 2019 г. в УНСС. Тя дава възможност за обмен на идеи и резултати от проучвания на млади изследователи в следните тематични направления:

 1. Търговия – състояние и перспективи;
 2. Комуникации, медии, журналистика, ПР;
 3. Логистика и управление на веригата на доставките;
 4. Транспортът в глобалната икономика;
 5. Национална и регионална сигурност;
 6. Туристически бизнес.

Повече информация относно срокове и изисквания е представена в линка по-долу:

http://faculties.unwe.bg/infrastructure/bg/pages/8609/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0.html