Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 31.5.2024 г. 14.00 311К (карта) Управление на запасите Бизнес логистика редовно бакалавър 168
лятна редовна 31.5.2024 г. 16.00 311К (карта) Моделиране на вериги на доставките Управление на веригата на доставките - 2 сем редовно магистър 58
лятна поправителна 5.6.2024 г. 14.00 А 3006 (карта) Проектиране на логистични системи Бизнес логистика редовно бакалавър 168
лятна поправителна 5.6.2024 г. 16.00 А 3006 (карта) Управление на запасите във вериги на доставките Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем редовно магистър 58
лятна поправителна 6.6.2024 г. 14.00 А 3006 (карта) Управление на запасите Бизнес логистика редовно бакалавър 168
лятна поправителна 6.6.2024 г. 16.00 А 3006 (карта) Моделиране на вериги на доставките Управление на веригата на доставките - 2 сем редовно магистър 58
годишна поправителна 13.6.2024 г. 13.00 311К (карта) Управление на запасите Бизнес логистика редовно бакалавър 168
годишна поправителна 13.6.2024 г. 15.00 311К (карта) Моделиране на вериги на доставките Управление на веригата на доставките - 2 сем редовно магистър 58
годишна поправителна 13.6.2024 г. 15.00 311К (карта) Дистрибуция във вериги на доставките Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем редовно магистър 58
годишна поправителна 14.6.2024 г. 11.00 311К (карта) Проектиране на логистични системи Бизнес логистика редовно бакалавър 168
годишна поправителна 14.6.2024 г. 14.00 Е 2110 (карта) Управление на риска във веригата на доставките Управление на веригата на доставките - 2 сем редовно магистър 58
годишна поправителна 14.6.2024 г. 14.00 Е 2110 (карта) Управление на запасите във вериги на доставките Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем редовно магистър 58
годишна поправителна 14.6.2024 г. 9.00 311К (карта) Дистрибуционна политика Бизнес логистика редовно бакалавър 168