Нели Георгиева Радева

Гл.ас. д-р Нели Георгиева Радева

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 606
Кабинет: 1104
Консултации: Онлайн консултации: Понеделник: 12:00-14:00ч.

Година: 2012 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Нели Радева

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Адмонистративната уредба на княжество Българип в програмните документи и законодатеството на политическите партии (от Освобождението до Съединиението)

Име на списание/издателство: ИВИС

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 10

Брой страници от-до: 188-205

Забележка:

Година: 2012 - Проява / Дейност

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)

Наименование: Бългаската екзархия в конституционното устройство на Българската държава

Автор/и: Нели Радева

Доказателство: Конференция "Религии и религиозни политики. Минало и настояще"

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Бългаската държавност в програмите и законодателството на Българската буржоазия

Период на осъществяване /в години / : 5

Дата: 01.03.2012

Забележка: