Нели Георгиева Радева

Гл.ас. д-р Нели Георгиева Радева

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 606
Кабинет: 1104
Консултации: Онлайн консултации: Понеделник: 12:00-14:00ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 20.5.2024 г. 9.00 102К (карта) Българско обичайно право Право редовно бакалавър 604
лятна редовна 20.5.2024 г. 9.00 102К (карта) Българско обичайно право Право редовно бакалавър 605
лятна поправителна 10.6.2024 г. 9.00 З 3048 (карта) Българско обичайно право Право редовно бакалавър 604
лятна поправителна 10.6.2024 г. 9.00 З 3048 (карта) Българско обичайно право Право редовно бакалавър 605