Година: 2012 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : 411/2011

Наименование: CERGE-EI: Финансови кризи и финансово развитие

Ръководител: Петър Станков

Колектив: Петър Станков

Описание: Изследователски проект

Начало: 01.01.2011

Край: 30.06.2012

Забележка: Първоначалният краен срок е 31.12.2011. Донорът е удължил срока до 30.06.2012.

Година: 2012 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : 470 / 2011

Наименование: GDN: Финансови кризи и обрати във финансовото развитие

Ръководител: Петър Станков

Колектив: Петър Станков

Описание: Изследователски проект

Начало: 01.01.2011

Край: 31.12.2012

Забележка: След спечелена международна награда за проекта с донор GDN, наградата се трансформира в изследователски проект, изпълняван в УНСС.проект.

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 411/2011

Наименование: CERGE-EI: Финансови кризи и финансово развитие

Ръководител: Петър Станков

Колектив: Петър Станков

Описание: Изследователски проект

Начало: 01.01.2011

Край: 30.06.2012

Забележка: П. Станков е единствен участник и изпълнител на проекта.

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 470 / 2011

Наименование: GDN: Финансови кризи и обрати във финансовото развитие

Ръководител: Петър Станков

Колектив: Петър Станков

Описание: Изследователски проект

Начало: 01.01.2011

Край: 31.12.2012

Забележка: П. Станков е единствен участник и изпълнител на проекта.

Година: 2012 - Публикация

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 0

Наименование: The Economic Impact of Service Liberalization in Central and Eastern Europe

Ръководител: David Tarr

Колектив: David Tarr, Petar Stankov, Aleksander Knobel, Roman Vakulchuk, Vladimir Vakhitov, Sasha Shepotylo, George Berulava, Bogdan Klishchuk, Valentin Zelenyuk

Описание: Изследователски проект

Начало: 01.10.2010

Край: 30.06.2012

Забележка: Проектът завършва с индивидуални публикации в EERC Working Paper series, които са с импакт фактор. Също така, проектът завършва с обща публикация на преведените на руски версии на индивидуалните статии в сборник, издаден в Москва под шапката на Свето

Година: 2012 - Публикация

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 0

Наименование: The Economic Impact of Service Liberalization in Central and Eastern Europe

Ръководител: David Tarr

Колектив: David Tarr, Petar Stankov, Aleksander Knobel, Roman Vakulchuk, Vladimir Vakhitov, Sasha Shepotylo, George Berulava, Bogdan Klishchuk, Valentin Zelenyuk

Описание: Изследователски проект

Начало: 01.10.2010

Край: 30.06.2012

Забележка: Проектът завършва с обща публикация на преведените на руски версии на индивидуалните статии в сборник, издаден в Москва под шапката на Световната банка. Това може да се счита за студия.

Година: 2012 - Проява / Дейност

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 0

Наименование: The Economic Impact of Service Liberalization in Central and Eastern Europe

Ръководител: David Tarr

Колектив: David Tarr, Petar Stankov, Aleksander Knobel, Roman Vakulchuk, Vladimir Vakhitov, Sasha Shepotylo, George Berulava, Bogdan Klishchuk, Valentin Zelenyuk

Описание: Изследователски проект

Начало: 01.10.2010

Край: 30.06.2012

Забележка: През 2011 г. Петър Станков представи резултатите от проекта на научна конференция с участниците в проекта в Киев, Украйна.

Година: 2012 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Deregulation, Crises and Growth

Период на осъществяване /в години / : 7

Дата: 31.12.2012

Забележка: Това е дисертация към CERGE-EI в Прага. Работното заглавие може да бъде променено.

Година: 2012 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : 411/2011

Наименование: CERGE-EI: Финансови кризи и финансово развитие

Ръководител: Петър Станков

Колектив: Петър Станков

Описание: Изследователски проект

Начало: 01.01.2011

Край: 30.06.2012

Забележка: Първоначалният краен срок е 31.12.2011. Донорът е удължил срока до 30.06.2012.

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : 470 / 2011 г.

Наименование: GDN: Финансови кризи и обрати във финансовото развитие

Ръководител: Петър Станков

Колектив: Петър Станков

Описание: Изследователски проект

Начало: 01.01.2011

Край: 31.12.2012

Забележка: След спечелена международна награда за проекта с донор GDN, наградата се трансформира в изследователски проект, изпълняван в УНСС.проект.

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 411 / 2011г.

Наименование: CERGE-EI: Финансови кризи и финансово развитие

Ръководител: Петър Станков

Колектив: Петър Станков

Описание: Изследователски проект

Начало: 01.01.2011

Край: 30.06.2012

Забележка: П. Станков е единствен участник и изпълнител на проекта.

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 470 / 2011

Наименование: GDN: Финансови кризи и обрати във финансовото развитие

Ръководител: Петър Станков

Колектив: Петър Станков

Описание: Изследователски проект

Начало: 01.01.2011

Край: 31.12.2012

Забележка: П. Станков е единствен участник и изпълнител на проекта.

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 0

Наименование: The Economic Impact of Service Liberalization in Central and Eastern Europe

Ръководител: David Tarr от Световната Банка

Колектив: David Tarr, Petar Stankov, Aleksander Knobel, Roman Vakulchuk, Vladimir Vakhitov, Sasha Shepotylo, George Berulava, Bogdan Klishchuk, Valentin Zelenyuk

Описание: Изследователски проект

Начало: 01.10.2010

Край: 30.06.2012

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : 0

Наименование: InnoSee

Ръководител: Марчо Марков

Колектив: Иван Стойчев, Миланка Славова, Антоанета Василева, Петър Станков, Светла Бонева, Людмил Ковачев, Людмил Манев, Зоя Дамянова

Описание: Изследователски проект

Начало: 10.2011

Край: 31.12.2012

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 0

Място на провеждане: CERGE-EI, Прага

Организатор: CERGE-EI, Прага

Автор/и: Петър Станков

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1-42

Дата на провеждане: 23.09.2011

Дата на публикуване: 23.09.2011

Наименование на научния форум: Семинар на тема: Дерегулиране и икономически растеж

Тема: Дерегулиране: Диференциални ефекти

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 0

Място на провеждане: Лондон, Великобритания

Организатор: University College, London

Автор/и: Петър Станков

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1-42

Дата на провеждане: 01.03.2011

Дата на публикуване: 01.03.2011

Наименование на научния форум: Deregulation, Economic Growth and Growth Acceleration

Тема: Deregulation, Economic Growth and Growth Acceleration

Забележка: Това е специален семинар, който изнесох в UCL, на който бях единствен участник.

Година: 2011 - Проява / Дейност

Работа с информационни източници

Забележка: това са информационни източници за учебните курсове, които водя

Година: 2010 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Essays on Deregulation and Growth

Период на осъществяване /в години / : 4

Дата: 01.01.2012

Забележка: Това е дисертация за присъждане на докторска степен по Икономика в CERGE-EI, Прага.

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : R10-1511

Наименование: Understanding the Cross-Country Differences in Credit Market Liberalization Reform Outcomes by Using Firm-Level Data

Ръководител: Петър Станков

Колектив: Петър Станков

Описание: Изследване на разликите в резултатите от либерализирането на кредитните пазари сред около 90 държави, използвайте фирмена информация.

Начало: 01.11.2010

Край: 31.10.2011

Забележка: Финансира се от EERC Kiev, Украйна

Година: 2010 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : P402/11/P785

Наименование: Deregulation and Economic Growth: Understanding the Cross-Country Differences in Reform Outcomes Using Firm- Level Data

Ръководител: Петър Станков

Колектив: Петър Станков

Описание: Изследване на разликите в резултатите от дерегулирането сред около 90 държави, използвайки фирмена информация.

Дата на подаване: 15.06.2010

Вх. №: P785

Забележка: Финансира се от Чешката агенция за изследователски грантове.

Година: 2010 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : n.a.

Наименование: Financial Crises and Reversals in Financial Development

Ръководител: Петър Станков

Колектив: Петър Станков

Описание: Изследва връзката между финансовите кризи и пост-кризисните политики за развитие на финансовия сектор по света.

Дата на подаване: 01.07.2010

Вх. №: 002

Забележка: Финансира се от GDN.

Година: 2010 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : n.a.

Наименование: The Political Economy of Deregulation and Economic Growth: Is Southeast Europe Different?

Ръководител: Петър Станков

Колектив: Петър Станков

Описание: Изследва как страните от ЦИЕ вземат решения за дерегулиране на техните икономики.

Дата на подаване: 14.02.2010

Вх. №: n.a.

Забележка: Не е спечелен. Донор: Оксфордски университет.

Година: 2010 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : n.a.

Наименование: Natural Resources and Institutional Change

Ръководител: Петър Станков

Колектив: Петър Станков

Описание: Изследва как богатството на природни ресурси определя динамиката на институционалната промяна по света.

Дата на подаване: 01.04.2010

Вх. №: n.a.

Забележка: Не е спечелен. Донор: Грантова агенция на Карловия университет в Прага.

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)

Автор/и: Петър Станков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Deregulation, Economic Growth and Growth Acceleration

Име на списание/издателство: CERGE-EI Working Paper Series

Място на публикуване: Прага, Чешка република

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1-42

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 0

Място на провеждане: Киев, Украйна

Организатор: EERC-Kiev

Автор/и: Петър Станков

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 0-0

Дата на провеждане: 27.06.2010

Дата на публикуване: 27.06.2010

Наименование на научния форум: Liberalization of Barriers to Trade in Services in the Europe and Central Asia Regions

Тема: Credit Market Liberalization and Economic Growth

Забележка: Презентация на предварителни резултати от изследване

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 0

Място на провеждане: Варшава, Полша

Организатор: University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, National Bank of Poland

Автор/и: Петър Станков

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 0-0

Дата на провеждане: 02.07.2010

Дата на публикуване: 02.07.2010

Наименование на научния форум: Warsaw International Economic Meeting

Тема: Deregulation, Economic Growth and Growth Acceleration

Забележка: няма публикация

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 0

Място на провеждане: Киев, Украйна

Организатор: EERC-Kiev

Автор/и: Петър Станков

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 0-0

Дата на провеждане: 17.12.2010

Дата на публикуване: 17.12.2010

Наименование на научния форум: The Economic Impact of Liberalization of Barriers to Trade in Services in the Europe and Central Asia Regions

Тема: Understanding the Cross-Country Differences in Credit Market Liberalization Reform Outcomes by Using Firm-Level Data

Забележка: няма публикация

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Подготовка на статии от вестници и икономически списания, които студентите да анализират по време на часове.

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)

Наименование: The Difference in the Impact of Human Capital on the Total Factor Productivity in the Czech Republic and Slovakia

Автор/и: Рецензиите не позволяват авторите да се виждат

Доказателство: Кореспонденция с Даниел Щастни, един от редакторите на списание Prague Economic Papers

Забележка: Наименованието е на рецензираната статия.

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)

Наименование: Рецензия за бъдеща публикация

Автор/и: Рецензиите не позволяват авторите да се виждат

Доказателство: Кореспонденция с Даниел Щастни, един от редакторите на списание Prague Economic Papers

Забележка: CAUSALITY BETWEEN TOTAL R&D INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM UNITED STATES