Научни интереси: влияние на институциите и институционалните реформи върху икономическия растеж и върху развитието на фирмите, политика към предприятията, политическа икономия на дерегулирането, икономика на прехода. website: http://pstankov.com