Ралица Цекова Арсова

Доц. д-р Ралица Цекова Арсова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 960 90 79
Кабинет: 5
Консултации: Вторник от 14 до 15.30 ч. ; Четвъртък от 12,30 до 14,00 ч.

Година: 2012 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: НСА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Организатор: НСА

Автор/и: РАЛИЦА АРСОВА, АННА БОЖКОВА

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 46-54

Дата на провеждане: 27.05.2011

Дата на публикуване: 20.09.2011

Наименование на научния форум: ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНИЯ ПРОЦЕС ПО ВОЛЕЙБОЛ

Тема: ДИНАМИКА НА НЯКОИ ИГРОВИ ПОКАЗАТЕЛИ В МАЧОВЕТЕ ОТ ТУРНИРА ФАЙНЪЛ ФОР ШАМПИОНСКА ЛИГА 2011

Забележка: НЕ

Година: 2012 - Проява / Дейност

Участие в международни турнири (на ден)

Забележка: МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ФРАНЦИЯ

Брой: 10

Година: 2012 - Проява / Дейност

Подготовка на международни турнири

Забележка: МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ФРАНЦИЯ

Брой: 1

Година: 2012 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: РАЛИЦА АРСОВА,АННА БОЖКОВА

Година на публикуване: 2011

Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ИГРОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА НАПАДАТЕЛИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪРВЕНСТВО 2011

Име на списание/издателство: ФИС КОМУНИКАЦИИ

Място на публикуване: НИШ,СЪРБИЯ

Процент участие в съавторство: 60

Брой страници от-до: 20-25

Забележка:

Година: 2012 - Проява / Дейност

Провеждане на спортни мероприятия-спортни празници,турнири

Забележка: СПОРТЕН ПРАЗНИК

Брой: 1

Година: 2012 - Проява / Дейност

Оценка и анализ на резултатите от състезанието

Забележка: СТУДЕНТСКО ПЪРВЕНСТВО

Брой: 10

Година: 2012 - Проява / Дейност

Предварителна подготовка за участие в състезание

Забележка: СТУДЕНТСКО ПЪРВЕНСТВО

Брой: 1

Година: 2012 - Проява / Дейност

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: РАЛИЦА АРСОВА,АННА БОЖКОВА

Година на публикуване: 2011

Заглавие: СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ НА ОБУЧЕНИЕ,КОНТРОЛ И ОЦЕНКА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Име на списание/издателство: ГОДИШНИК,ТУ ВАРНА

Място на публикуване: ВАРНА

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 25-29

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Подготовка на международни турнири

Забележка: Подготовка за международен турнир - Париж

Брой: 1

Година: 2011 - Проява / Дейност

Оценка и анализ на резултатите от състезанието

Забележка: Оценка и анализ на участие в състезание

Брой: 1

Година: 2011 - Проява / Дейност

Предварителна подготовка за участие в състезание

Забележка: Подготовка за участие в университетски състезания

Брой: 1

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в международни турнири (на ден)

Забележка: международен турнир Франция

Брой: 10

Година: 2011 - Проява / Дейност

Подготовка на международни турнири

Забележка: международен турнир Франция

Брой: 1

Година: 2011 - Проява / Дейност

Провеждане на спортни мероприятия-спортни празници,турнири

Забележка: Спортен празник

Брой: 1

Година: 2011 - Проява / Дейност

Оценка и анализ на резултатите от състезанието

Забележка: Студентско първенство

Брой: 10

Година: 2011 - Проява / Дейност

Предварителна подготовка за участие в състезание

Забележка: Студентско първенство

Брой: 1

Година: 2011 - Проява / Дейност

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Провеждане на спортни мероприятия-спортни празници,турнири

Забележка: Спортен празник - 8-ми декември

Брой: 1

Година: 2010 - Проява / Дейност

Подготовка на международни турнири

Забележка: Подготовка участие в международен турнир - Париж

Брой: 1

Година: 2010 - Друго

Предварителна подготовка на спортно мероприятие със студенти,преподаватели,служители

Забележка: Подготовка на спортен празник - 8-ми декември

Брой: 1

Година: 2010 - Друго

Оценка и анализ на резултатите от състезанието

Забележка: Университетски състезания ноември 2010

Брой: 4

Година: 2010 - Друго

Предварителна подготовка за участие в състезание

Забележка: Предварителна подготовка за участие в състезание

Брой: 1

Година: 2010 - Друго

НИД за подобряване организацията,ефективността и успеваемостта в учебно-спортните занимания

Забележка: Ползване на нови методики за подобряване на учебно-спортните занимания

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Работа с информационни източници за подобряване и актуализиране на методическата и научно-преподавателската дейност

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2/01.03.2010

Място на провеждане: УНСС

Организатор: Катедра "Физическо възпитание и спорт"

Автор/и: Ралица Арсова, Анна Божкова

Процент участие в съавторство: 60

Брой страници от-до: от 1 до 6

Дата на провеждане: 19.11.2010

Дата на публикуване: 01.05.2011

Наименование на научния форум: Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във Висшите училища

Тема: Ролята на заниманията по физическо възпитание и спорт - волейбол за промяна свойствата на вниманието при студенти от УНСС

Забележка: Международна научна конференция