Ралица Цекова Арсова

Доц. д-р Ралица Цекова Арсова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 960 90 79
Кабинет: 5
Консултации: Вторник от 14 до 15.30 ч. ; Четвъртък от 12,30 до 14,00 ч.
Научни интереси: В областта на спорта за високи постижения- волейбол, тениса на корт, както и спортната психология.