Главен секретар
по бюджет и финанси
Научен секретар
Катедра "Икономикс"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 14.15 - 17.30 З 3049 (карта) Институционална икономика Макроикономика бакалаври редовно 170 17000
Л понеделник 14.15 - 17.30 З 3049 (карта) Институционална икономика Икономика бакалаври редовно 170 17000
Л четвъртък 10.45 - 14.00 Б 4026 (карта) Икономическа политика Застраховане и социално дело бакалаври редовно 171 17100
Л четвъртък 10.45 - 14.00 Б 4026 (карта) Икономическа политика Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 171 17100
Л четвъртък 14.15 - 17.30 В 2015 (карта) Икономическа политика Макроикономика бакалаври редовно 170 17000
Л четвъртък 14.15 - 17.30 В 2015 (карта) Икономическа политика Политическа икономия бакалаври редовно 170 17000
Л четвъртък 14.15 - 17.30 В 2015 (карта) Икономическа политика Икономика бакалаври редовно 170 17000
Л четвъртък 14.15 - 17.30 В 2015 (карта) Икономическа политика Икономическа социология и психология бакалаври редовно 400 17000
Онлайн занятие » m-learning курс Л 16.3.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Икономическа политика Икономика бакалаври дистанционно 917 91700
m-learning курс Л 17.3.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Икономическа политика Икономика бакалаври дистанционно 917 91700
Онлайн занятие » m-learning курс Л 23.3.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Институционална икономика Икономика бакалаври дистанционно 917 91700
m-learning курс Л 24.3.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Институционална икономика Икономика бакалаври дистанционно 917 91700
Онлайн занятие » m-learning курс Л 30.3.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Институционална икономика Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 712 71200
m-learning курс Л 31.3.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Институционална икономика Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 712 71200