Главен секретар
по бюджет и финанси
Научен секретар
Катедра "Икономикс"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 20.5.2024 г. 13.00 З 3048 (карта) Институционална икономика Макроикономика редовно бакалавър 170
лятна редовна 20.5.2024 г. 13.00 З 3048 (карта) Институционална икономика Икономика редовно бакалавър 170
лятна редовна 23.5.2024 г. 15.00 102К (карта) Икономическа политика Икономика редовно бакалавър 170
лятна редовна 23.5.2024 г. 15.00 102К (карта) Икономическа политика Икономическа социология и психология редовно бакалавър 400
лятна редовна 23.5.2024 г. 15.00 102К (карта) Икономическа политика Макроикономика редовно бакалавър 170
лятна редовна 23.5.2024 г. 15.00 102К (карта) Икономическа политика Политическа икономия редовно бакалавър 170
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 12.00 (карта) Институционална икономика Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 712
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 13.00 (карта) Институционална икономика Икономика дистанционно бакалавър 917
лятна редовна 28.5.2024 г. 14.00 102К (карта) Икономическа политика Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 171
лятна редовна 28.5.2024 г. 14.00 102К (карта) Икономическа политика Застраховане и социално дело редовно бакалавър 171
Онлайн изпит » лятна редовна 29.5.2024 г. 19.00 (карта) Икономическа политика Икономика дистанционно бакалавър 917
лятна поправителна 3.6.2024 г. 11.00 102К (карта) Икономическа политика Икономика редовно бакалавър 170
лятна поправителна 3.6.2024 г. 11.00 102К (карта) Икономическа политика Икономическа социология и психология редовно бакалавър 400
лятна поправителна 3.6.2024 г. 11.00 102К (карта) Икономическа политика Политическа икономия редовно бакалавър 170
лятна поправителна 3.6.2024 г. 11.00 102К (карта) Икономическа политика Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 171
лятна поправителна 3.6.2024 г. 11.00 102К (карта) Икономическа политика Застраховане и социално дело редовно бакалавър 171
лятна поправителна 3.6.2024 г. 11.00 102К (карта) Икономическа политика Макроикономика редовно бакалавър 170
Онлайн изпит » лятна поправителна 3.6.2024 г. 18.00 (карта) Икономическа политика Икономика дистанционно бакалавър 917
Онлайн изпит » лятна поправителна 4.6.2024 г. 18.00 (карта) Институционална икономика Икономика дистанционно бакалавър 917
Онлайн изпит » лятна поправителна 4.6.2024 г. 19.00 (карта) Институционална икономика Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 712
лятна поправителна 7.6.2024 г. 9.00 Б 4026 (карта) Институционална икономика Икономика редовно бакалавър 170
лятна поправителна 7.6.2024 г. 9.00 Б 4026 (карта) Институционална икономика Макроикономика редовно бакалавър 170
годишна поправителна 10.6.2024 г. 14.00 Б 4026 (карта) Икономическа политика Застраховане и социално дело редовно бакалавър 171
годишна поправителна 10.6.2024 г. 14.00 Б 4026 (карта) Икономическа политика Макроикономика редовно бакалавър 170
годишна поправителна 10.6.2024 г. 14.00 Б 4026 (карта) Икономическа политика Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 171
годишна поправителна 10.6.2024 г. 14.00 Б 4026 (карта) Политическа икономия на устойчивото развитие Политическа икономия редовно бакалавър 160
годишна поправителна 10.6.2024 г. 14.00 Б 4026 (карта) Икономическа политика Политическа икономия редовно бакалавър 170
годишна поправителна 10.6.2024 г. 14.00 Б 4026 (карта) Икономическа политика Икономическа социология и психология редовно бакалавър 400
годишна поправителна 10.6.2024 г. 14.00 Б 4026 (карта) Икономическа политика Икономика редовно бакалавър 170
годишна поправителна 11.6.2024 г. 17.00 (карта) Икономическа политика Икономика дистанционно бакалавър 917
годишна поправителна 11.6.2024 г. 18.00 (карта) Институционална икономика Икономика дистанционно бакалавър 917
годишна поправителна 11.6.2024 г. 19.00 (карта) Институционална икономика Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 712
годишна поправителна 12.6.2024 г. 9.00 Е 4043 (карта) Институционална икономика Макроикономика редовно бакалавър 170
годишна поправителна 12.6.2024 г. 9.00 Е 4043 (карта) Институционална икономика Икономика редовно бакалавър 170