Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 12.15 В 2009 (карта) Международни организации и институции Публична администрация бакалаври редовно 206 МОИ
Л понеделник 09.00 - 12.15 В 2009 (карта) Международни организации и институции Регионално развитие бакалаври редовно 206 МОИ
Л понеделник 09.00 - 12.15 В 2009 (карта) Международни организации и институции Бизнес администрация бакалаври редовно 205 МОИ
Л сряда 09.00 - 10.30 З 3037 (карта) Маркетинг в публичния сектор Публична администрация бакалаври редовно 200 20000
У сряда 10.45 - 12.15 З 3037 (карта) Маркетинг в публичния сектор Публична администрация бакалаври редовно 200 2001
У сряда 10.45 - 12.15 З 3037 (карта) Маркетинг в публичния сектор Публична администрация бакалаври редовно 200 2002
У сряда 10.45 - 12.15 З 3037 (карта) Маркетинг в публичния сектор Публична администрация бакалаври редовно 200 2003
Л сряда 17.45 - 21.00 Е 2110 (карта) Финансова администрация Публична администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 7.10.2023 г. - 8.10.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Маркетинг в публичния сектор Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 938 93800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 14.10.2023 г. - 15.10.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Маркетинг в публичния сектор Мениджмънт и администрация - Хасково бакалаври дистанционно 734 73400