Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 20.5.2024 г. 14.00 А 3006 (карта) Маркетинг в публичния сектор Публична администрация редовно бакалавър 200
лятна редовна 20.5.2024 г. 16.00 А 3006 (карта) Финансова администрация Публична администрация - 2 сем. редовно магистър 38
лятна редовна 25.5.2024 г. 9.00 В 2009 (карта) Международни организации и институции Бизнес администрация редовно бакалавър 205
лятна редовна 25.5.2024 г. 9.00 В 2009 (карта) Международни организации и институции Публична администрация редовно бакалавър 206
лятна редовна 25.5.2024 г. 9.00 В 2009 (карта) Международни организации и институции Регионално развитие редовно бакалавър 206
лятна поправителна 3.6.2024 г. 11.00 А 2030 (карта) Международни организации и институции Бизнес администрация редовно бакалавър 205
лятна поправителна 3.6.2024 г. 11.00 А 2030 (карта) Международни организации и институции Публична администрация редовно бакалавър 206
лятна поправителна 3.6.2024 г. 11.00 А 2030 (карта) Международни организации и институции Регионално развитие редовно бакалавър 206
лятна поправителна 3.6.2024 г. 14.00 А 3006 (карта) Маркетинг в публичния сектор Публична администрация редовно бакалавър 200
лятна поправителна 3.6.2024 г. 16.00 А 3006 (карта) Финансова администрация Публична администрация - 2 сем. редовно магистър 38