Заместник-ръководител катедра
Катедра "Индустриален бизнес"

2024 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Vyara Milusheva
Заглавие: APPROACH TO RESEARCHING BUSINESS ORGANIZATIONS’ COMPETITIVENESS
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Trakia Journal of Sciences, Vol. 21
Страници от-до: 94-99
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Trakia University
Място на публикуване (град, държава): Stara Zagora
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Available online at: http://www.uni-sz.bg

2023 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Вяра Милушева
Заглавие: СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ФИРМЕНАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Трудът и социалната защита в условията на глобални обществени, икономически и социални промени
Страници от-до: 176-182
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: статия на бъларски език

2023 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Вяра Милушева
Заглавие: ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО – ОСНОВА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНДУСТРИЯ 4.0 В ИНДУСТРИАЛНИТЕ ФИРМИ
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Индустриални отношения и обществено развитие, 1
Страници от-до: 36-42
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Синдикат „Висше образование“ – КТ „Подкрепа“
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: статия на бъларски език

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Вяра Милушева
Заглавие: ТЕХНОЛОГИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ИНДУСТРИАЛНАТА ФИРМА
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Индустриални отношения и обществено развитие, 4
Страници от-до: 46-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Синдикат „Висше образование“ – КТ „Подкрепа“
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: статия на бъларски език

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Вяра Милушева
Заглавие: ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Индустриални отношения и обществено развитие, 2
Страници от-до: 1-11
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Синдикат „Висше образование“ – КТ „Подкрепа“
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: статия на бъларски език

2021 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Вяра Милушева
Заглавие: ОЦЕНКА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ИНДУСТРИАЛНАТА ФИРМА
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Екобелан
Място на публикуване (град, държава): Пловдив
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 10
Общ брой страници: 170
Страници от-до: 1-170
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 20
Забележка: ISBN 978-619-7561-12-8

2021 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Вяра Милушева
Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ФИРМИ ОТ ЦВЕТНАТА МЕТАЛУРГИЯ
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Екобелан
Място на публикуване (град, държава): Пловдив
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 8
Общ брой страници: 184
Страници от-до: 1-184
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 20
Забележка: ISBN:978-619-7561-09-8

2021 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Попов Г., В. Алексиева, В. Милушева
Заглавие: Икономика на фирмата
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Интелексперт – 94
Място на публикуване (град, държава): Пловдив
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 8
Общ брой страници: 263
Страници от-до: 38-42, 43-48, 49-56, 64-72, 73-79, 131-139, 140-149, 150-159, 180-187, 251-263
Процент участие в съавторство: 40
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 10
Забележка: ISBN 978-619-7220-66-7

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Вяра Милушева, Ивайло Иванов
Заглавие: КОНФЛИКТИТЕ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА БЪРНАУТ
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Индустриални отношения и обществено развитие" №2
Страници от-до: 43-73
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Синдикат „Висше образование“ – КТ „Подкрепа“
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: студия на български език

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Вяра Милушева
Заглавие: ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪРНАУТ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯ
Издание (наименование,том/кн./бр.№): УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Страници от-до: 28-37
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: статия на български език

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Вяра Милушева
Заглавие: METHOD OF DEVELOPING COMPANY'S ORGANIZATIONAL PROFILE
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Trakia Journal of Sciences, 17
Страници от-до: 371-377
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Trakia Journal of Sciences, 2019
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Вяра Милушева
Заглавие: АСПЕКТИ НА РАСТЕЖА НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД
Наименование на сборник: Предизвикателства пред индустриалния растеж в България
Страници от-до: 326-333
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: доклад на български език

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД 2018
Наименование: Изследване мотивираността на студентите за учене през целия живот
Ръководител: доц. д-р Радко Радев
Колектив: Вяра Милушева, Калоян Димитров
Описание: характер на изследването - приложен
Начало (година): 2017
Начало (месец): 04
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД 2017
Наименование: Изследване на мотивираността на студентите за учене през целия живот
Ръководител: доц. д-р Радко Радев
Колектив: Вяра Милушева, Калоян Димитров
Описание: характер на изследването - приложен
Начало (година): 2017
Начало (месец): 04
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Вяра Милушева
Заглавие: Аспекти на процеса на обучение по дисциплината „Фирмена организация”
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, том 1/2018
Страници от-до: 55-69
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Vyara Milusheva
Заглавие: QUANTITATIVE ASSESSMENT OF INTERNAL COMPANY FACTORS OF COMPETITIVENESS
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Trakia Journal of Sciences, Vol. 15, Suppl. 1
Страници от-до: pp 256-260
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Trakia University
Място на публикуване (град, държава): Stara Zagora
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Международната научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”
Място на провеждане: Стара Загора
Организатор: Стопански факултет на Тракийски университет
Автор/и: Вяра Милушева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 05
Тема: Количествена оценка на вътрешнофирмени фактори за конкурентоспособност
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Вяра Милушева
Заглавие: Приоритетност на решенията при организационно проектиране за повишаване на конкурентоспособността
Наименование на сборник: МОБИЛНОСТ ЗА ЕДИН СВЪРЗАН СВЯТ
Страници от-до: 35-42
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: доклад на български език

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Вяра Милушева
Заглавие: Потенциал на индустриалната фирма за конкурентоспообност
Наименование на сборник: Бизнесът в XXI век
Страници от-до: 28-37
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: доклад на български език

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Вяра Милушева
Заглавие: Аспекти на оценяването на конкурентоспособността на фирмата
Наименование на сборник: Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации-институции-бизнес)
Страници от-до: 364-370
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: доклад на български език

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Вяра Милушева
Заглавие: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ЗА ФИРМЕНАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ РЕЗЕРВИ
Наименование на сборник: УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Страници от-до: 203 - 238
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: доклад на български език

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Вяра Милушева
Заглавие: Analysis and assessment of the business operating environment of Aurubis Bulgaria AD
Наименование на сборник: Доклади от международна научна конференция "Посткризисно управление в бизнеса"
Страници от-до: 165 - 170
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISBN 978-954-2940-19-8

2015 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1-5-2013
Наименование: Лидерство и индустриален растеж в България
Ръководител: доц. д-р Николай Щерев
Колектив: катедра "Индустриален бизнес"
Описание: университетски проект
Начало: 30.12.2013
Край: 30.05.2015
Забележка: финансиран от фонд НИД на УНСС

2015 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : BG051РО001-3.1.07-0059
Наименование: „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика,основана на знанието“
Ръководител: доц. д-р Марчо Марков
Колектив: Вяра Милушева
Описание: автор на актуализирана учебна програма по "Фирмена организация"
Начало: 11.02.2014
Край: 30.04.2015
Забележка: Съгласно заповед №160/05.02.2014 на Ректора на УНСС, София

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1-5-2013
Наименование: Лидерство и индустриален растеж в България
Ръководител: доц. д-р Николай Щерев
Колектив: катедра "Индустриален бизнес"
Описание: университетски проект
Начало: 30.12.2013
Край: 30.12.2015
Забележка: финансиран от фонд НИД на УНСС

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Вяра Милушева
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Количествена оценка на факторите на средата на индустриалната фирма (по примера на фирми от сектор "Цветна металургия")
Име на списание/издателство: АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 230 - 238
Забележка: ISSN 1314-0582

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : ISSN 1311-9192
Място на провеждане: гр. Пловдив
Организатор: Съюз на учените - Пловдив
Автор/и: Вяра Милушева
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 248-252
Дата на провеждане: 31.10.2013
Дата на публикуване: 31.08.2014
Наименование на научния форум: Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки
Тема: Подход при определяне на потенциала за повишаване на конкурентоспособността на индустриалните фирми
Забележка: доклад на български език

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : Химикотехнологичен и металургичен университет
Място на провеждане: София
Организатор: катедра "Икономика и стопанско управление"
Автор/и: Вяра Милушева
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 72 - 75
Дата на провеждане: 06.06.2014
Дата на публикуване: 06.06.2014
Наименование на научния форум: Икономика и управление в турбулентна бизнес среда
Тема: Актуализиране на дисциплината "Фирмена организация" и насоки за нейното осъществяване
Забележка: доклад на бълг.език

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : BG051РО001-3.1.07-0059
Наименование: „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика,основана на знанието“
Ръководител: доц. д-р Марчо Марков
Колектив: Вяра Милушева
Описание: автор на актуализирана учебна програма по "Фирмена организация"
Начало: 11.02.2014
Край: 30.04.2014
Забележка: Съгласно заповед №160/05.02.2014 на Ректора на УНСС, София

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Вяра Милушева
Година на публикуване: 2013
Заглавие: КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОТО И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА ФИРМИ ОТ СЕКТОР ЦВЕТНА МЕТАЛУРГИЯ
Име на списание/издателство: АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 259 - 265
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Вяра Милушева
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Подход при оценяване на възможностите за повишаване на конкурентоспособността на индустриалните фирми (на примера на големи фирми от цветната металургия)
Име на списание/издателство: Икономически и социални алтернативи
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 61-81
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 20 години специалност към катедра „ Управление ” УНСС
Място на провеждане: София
Организатор: катедра „ Управление ” УНСС
Автор/и: Вяра Милушева
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 20-26
Дата на провеждане: 20.09.2012
Дата на публикуване: 20.10.2012
Наименование на научния форум: Перспективи и предизвикателства пред обучението по бизнес администрация
Тема: Оценка на възможностите за повишаване на конкурентоспособността на индустриалната фирма
Забележка: доклад на бълг.език

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : XIV Научно-практическа конференция
Място на провеждане: Равда
Организатор: катедра "Индустриален бизнес"
Автор/и: Вяра Милушева
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 186-193
Дата на провеждане: 05.10.2013
Дата на публикуване: 05.10.2013
Наименование на научния форум: Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България
Тема: Индустриалният растеж - предизвикателство пред фирмите от сектор "Цветна металургия"
Забележка: доклад на бълг.език

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Автор/и: Вяра Милушева
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Понятие за конкурентоспособност, Конкурентоспособност и конкурентно предимство, Резерви за конкурентоспособността на фирмата
Име на списание/издателство: Влияние на икономическата криза върху конкурентоспособността на експортно ориентирани индустриални фирми
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 13 – 20; 20-24; 45-48;
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : ISSN ХІІ
Място на провеждане: Созопол, България
Организатор: Технически университет - София
Автор/и: Вяра Милушева
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 467 – 477
Дата на провеждане: 17.06.2012
Дата на публикуване: 20.06.2012
Наименование на научния форум: Management and engineering’12, ХІІ International scientific conference
Тема: Количествена оценка на факторите на средата на КЦМ 2000 АД
Забележка: доклад на бълг.език

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Вяра Милушева
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Методика за оценка и анализ на конкурентоспособността на индустриалната фирма
Име на списание/издателство: Икономически и социални алтернативи
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 102-117
Забележка:

Година: 2012 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2012 - Друго

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-1/2010

Наименование: Влияние на икономическата криза върху конкурентоспособността на експортноориентирани индустриални фирми

Ръководител: проф. д. ик.н. Йосиф Илиев

Колектив: катедра Индустриален бизнас

Описание: Оценка на ефектите на крезата върху конкурентоспособносттана индустриалните фирми

Начало: 01.04.2010

Край: 10.12.2012

Забележка: междукатедрен изследователски проект

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НИ23/2011

Наименование: Усъвършенстване на системата за оценяване по специалните дисциплини в специалности: "Бизнес икономика" и "Икономика на индустрията"

Ръководител: проф. д. ик.н. Йосиф Илиев

Колектив: катедра Индустриален бизнас

Описание: Анализ на състоянието на сисемата за оценяване на студентите в специалността към катедрата

Начало: 01.04.2011

Край: 10.12.2012

Забележка: катедрен изследователски проект

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 1/2010

Наименование: ВЛИЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА ВЪРХУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕКСПОРТНООРИЕНТИРАНИ ИНДУСТРИАЛНИ ФИРМИ

Ръководител: проф.д.ик.н.Йосиф Илиев

Колектив: катедра Индустриален бизнес

Описание: оценка на ефектите на кризата върху конкурентоспособността на индустриалните фирми

Начало: 01.04.2010

Край: 10.12.2011

Забележка: междукатедрен изследователски проект

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НИ 23/2011

Наименование: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО СПЕЦИАЛНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В СПЕЦИАЛНОСТИ БИЗНЕС ИКОНОМИКА И ИКОНОМИКА НА ИНДУСТРИЯТА

Ръководител: проф.д.ик.н. Йосиф Илиев

Колектив: катедра Индустриален бизнес

Описание: анализ на състоянието на системата за оценяване на студентите в специалностите към катедрата

Начало: 01.04.2011

Край: 10.12.2012

Забележка: катедрен изследователски проект

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 01

Място на провеждане: Трявна, България

Организатор: AUPIUI - София

Автор/и: Вяра Милушева и Младен Велев

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 9 стр, 86 – 94;

Дата на провеждане: 17.04.2011

Дата на публикуване: 16.04.2011

Наименование на научния форум: Управление на проекти

Тема: Количествена оценка на факторите на средата при разработване на проекти, (Quantitative evaluation of external environment factors when developing projects)

Забележка: доклад на бълг.език

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISSN IX

Място на провеждане: Созопол, България

Организатор: Технически университет - София

Автор/и: Вяра Милушева и Младен Велев

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 9 стр., 798 – 806

Дата на провеждане: 17.06.2011

Дата на публикуване: 16.06.2011

Наименование на научния форум: Management and engineering’11, ІX International scientific conference

Тема: Оценка на вътрешните фактори за конкурентоспособност на предприятията, (Evaluation of internal factors for company competitiveness)

Забележка: доклад на бълг.език

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 02

Място на провеждане: Свищов, България

Организатор: СА "Д.А.-ЦЕНОВ"

Автор/и: Вяра Милушева

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 9 стр., 452 – 460

Дата на провеждане: 09.11.2011

Дата на публикуване: 08.11.2011

Наименование на научния форум: Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж

Тема: Оценка и анализ на конкурентоспособността на индустриалната фирма, (Evaluation and analysis of the competitiveness of industrial companies)

Забележка: доклад на бълг.език

Година: 2011 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Възможности за повишаване на конкурентоспособността на индустриалните фирми

Период на осъществяване /в години / : 4

Дата: 28.02.2008

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISSN 1310-3946

Място на провеждане: Созопол, България

Организатор: Технически университет - София

Автор/и: Вяра Милушева

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8 стр., от 317 до 325 стр.

Дата на провеждане: 17.06.2010

Дата на публикуване: 16.06.2010

Наименование на научния форум: VІІІ Международна научна конференция "Мениджмънт и инжинеринг'10"

Тема: Аспекти на конкурентоспособността на индуктриалните фирми в България

Забележка: самостоятелен доклад на бълг.език

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 1/2010

Наименование: ВЛИЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА ВЪРХУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕКСПОРТНООРИЕНТИРАНИ ИНДУСТРИАЛНИ ФИРМИ

Ръководител: проф.д.ик.н. Йосиф Илиев

Колектив: катедра Индустриален бизнес

Описание: анализ на състоянието на конкурентоспособността на експортноориентираните индустриални фирми

Начало: 01.04.2010

Край: 10.12.2011

Забележка: междукатедрен изследователски проект

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 25/2009

Наименование: АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ФИРМИ

Ръководител: проф.д.ик.н. Йосиф Илиев

Колектив: катедра Индустриален бизнес

Описание: изследване добри управленски практики в условия на криза

Начало: 01.04.2009

Край: 10.12.2010

Забележка: междукатедрен изследователски проект

Година: 2010 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Възможности за повишаване на конкурентоспособността на индустриалните фирми

Период на осъществяване /в години / : 4

Дата: 28.02.2008

Забележка: