Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Международна икономика и политика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 5007 (карта) Глобална икономика Международен бизнес - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л сряда 09.00 - 12.15 1082 (карта) Теория на МИО Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 135 13500
Л сряда 12.30 - 15.45 3036 (карта) Международна търговия Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 135 13500
Л четвъртък 14.15 - 15.45 4005 (карта) Теория на МИО Международни икономически отношения бакалаври редовно 124 12400
Л четвъртък 16.00 - 17.30 408К (карта) Международна търговия Международни икономически отношения бакалаври редовно 124 12400
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 3063 (карта) Глобална икономика Международен бизнес с преп. на англ. език - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 3063 (карта) Глобална икономика Международен бизнес с преподаване на английски език - дуална програма с UNINT, Рим (за българи) - 4 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 3063 (карта) Глобална икономика Международен бизнес и управление с преподаване на английски език - за българи - 4 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800