Моя статия в памет на проф. А. Алън Шмид

Преди близо половин век (1969 г.) проф. Алфред Алън Шмид поставя първия камък в концептуалните основи на съвременната оценка на въздействието. На 5 април 2017 г. проф. Шмид напусна този свят. В негова памет публикувах научна статия със заглавие „Генезис и развитие на оценката на въздействието“ (сп. Икономическа мисъл, кн. 1/2018). Статията е качена на електронната страница на Центъра за регулаторна ефективност – влиятелен мозъчен тръст във Вашингтон.

Виж: http://www.thecre.com/forum8/?p=1690

Добре дошли в моя блог

Welcome to UNWE Blogs. Това е моят блог. Тук можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност.