Облагородяване на плоския данък в България

Доклад на Международната научно-практическа конференция “Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век – тенденции и предизвикателства”, посветена на 85-та годишнина на Стопанска академия “Д. А. Ценов”, Свищов, 8 – 9 ноември 2021 г. (Том I, стр. 75 – 82).

Виж: https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/4505

100 години личен подоходен данък в България

През миналата 2020 г. българският личен подоходен данък отпразнува своя 100-годишен юбилей. В тази връзка публикувах научна статия със заглавие “100 години личен подоходен данък в България” (сп. Икономическа мисъл, кн. 1/2021, стр. 53 – 71).

Виж: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=255 

Моя статия в памет на проф. А. Алън Шмид

Преди близо половин век (1969 г.) проф. Алфред Алън Шмид поставя първия камък в концептуалните основи на съвременната оценка на въздействието. На 5 април 2017 г. проф. Шмид напусна този свят. В негова памет публикувах научна статия със заглавие „Генезис и развитие на оценката на въздействието“ (сп. Икономическа мисъл, кн. 1/2018). Статията е качена на електронната страница на Центъра за регулаторна ефективност – влиятелен мозъчен тръст във Вашингтон.

Виж: http://www.thecre.com/forum8/?p=1690