Румен Йорданов Брусарски

Проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 202
Кабинет: 1037
Консултации: Понеделник: 15:30 - 17:00 ч.; Вторник: 15:30 - 17:00 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 11.30 107К (карта) Публични финанси Финансов контрол бакалаври редовно 101 10100
Л понеделник 11.35 - 14.05 107К (карта) Публични финанси Финанси бакалаври редовно 111 11100
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 З 3050 (карта) Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 Е 2112 (карта) Оценка на въздействието Публична администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 4.11.2023 г. 9.00 - 13.15 (карта) Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 2.12.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Публични финанси Финанси бакалаври дистанционно 929 92900
Онлайн занятие » m-learning курс Л 3.12.2023 г. 13.00 - 16.15 (карта) Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
m-learning курс Л 3.12.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Публични финанси Финанси бакалаври дистанционно 929 92900
Онлайн занятие » m-learning курс У 16.12.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Публични финанси Финанси бакалаври дистанционно 929 9024