Румен Йорданов Брусарски

Проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 202
Кабинет: 1037
Консултации: Понеделник: 15:30 - 17:00 ч.; Вторник: 15:30 - 17:00 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » m-learning курс Л 2.12.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Публични финанси Финанси бакалаври дистанционно 929 92900
m-learning курс Л 3.12.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Публични финанси Финанси бакалаври дистанционно 929 92900
Онлайн занятие » m-learning курс У 16.12.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Публични финанси Финанси бакалаври дистанционно 929 9024
Онлайн занятие » m-learning курс Л 17.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 18.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Оценка на въздействието Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 17.3.2024 г. 13.00 - 16.15 (карта) Оценка на въздействието Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 17.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 З 3034 (карта) Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800