Румен Йорданов Брусарски

Проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 202
Кабинет: 1037
Консултации: Понеделник: 15:30 - 17:00 ч.; Вторник: 15:30 - 17:00 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 20.5.2024 г. 16.00 З 3049 (карта) Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 10.00 (карта) Оценка на въздействието Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 9.00 (карта) Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
лятна поправителна 3.6.2024 г. 16.00 З 3050 (карта) Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 6.6.2024 г. 17.00 (карта) Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 6.6.2024 г. 18.00 (карта) Оценка на въздействието Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. дистанционно магистър 38
годишна поправителна 10.6.2024 г. 10.00 З 3050 (карта) Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 10.6.2024 г. 10.00 З 3050 (карта) Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 10.6.2024 г. 10.00 З 3050 (карта) Оценка на въздействието Публична администрация - 2 сем. редовно магистър 38
годишна поправителна 10.6.2024 г. 8.30 ТЦ (карта) Публични финанси Финансов контрол редовно бакалавър 101
годишна поправителна 10.6.2024 г. 8.30 ТЦ (карта) Публични финанси Финанси редовно бакалавър 111
Онлайн изпит » годишна поправителна 11.6.2024 г. 17.00 (карта) Публични финанси Финанси дистанционно бакалавър 929
Онлайн изпит » годишна поправителна 11.6.2024 г. 18.00 (карта) Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 11.6.2024 г. 19.00 (карта) Оценка на въздействието Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. дистанционно магистър 38