Румен Йорданов Брусарски

Проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 202
Кабинет: 1037
Консултации: Понеделник: 15:30 - 17:00 ч.; Вторник: 15:30 - 17:00 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 20.5.2024 г. 16.00 З 3049 (карта) Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 10.00 (карта) Оценка на въздействието Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 9.00 (карта) Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
лятна поправителна 3.6.2024 г. 16.00 З 3050 (карта) Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 6.6.2024 г. 17.00 (карта) Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 6.6.2024 г. 18.00 (карта) Оценка на въздействието Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. дистанционно магистър 38