2017 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Брусарски, Р.
Заглавие: Оценка на въздействието
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Общ брой страници: 190
Страници от-до: 1-190
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 12
Забележка: -

2017 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Международна научна конференция на тема: „Икономическата (не)свобода“
Място на провеждане: УОБ - Равда
Организатор: Катедра "Финанси", УНСС
Автор/и: Брусарски, Р.
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 5
Тема: „Бюджетът за регулиране – мит и/или реалност“
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конференция на тема "Финансовата наука – между догмите и реалността"
Място на провеждане: Варна, България
Организатор: ИУ - Варна
Автор/и: Брусарски, Р.
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 10
Тема: „Плосък данък в България – каква я мислеха, каква става?"
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Брусарски, Р.
Заглавие: "Плосък данък в България – каква я мислеха, каква става?"
Наименование на сборник: "Финансовата наука – между догмите и реалността"
Страници от-до: 1-10
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИУ Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Брусарски, Р.
Заглавие: „Бюджетът за регулиране – мит и/или реалност“
Наименование на сборник: Международна научна конференция на тема: „Икономическата (не)свобода“
Страници от-до: 1-10
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС, катедра "Финанси"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 0
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 0
Наименование: Мостовете на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле“, програма „Interreg V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.“.
Ръководител: Роман Войнски
Колектив: Р. Войнски, Р. Брусарски
Описание: Финансов анализ разходи-ползи на проекта
Начало (година): 2016
Начало (месец): 8
Край (година): 2016
Край (месец): 11
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 03.02.2015
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: ФСФ
Катедра: Финанси
Доказателство: изпитен протокол
Брой: 1
Забележка: не

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Брусарски, Р.
Заглавие: "Данък чипс" - ефективност за сметка на справедливостта и още нещо
Наименование на сборник: Сборник с доклади от Шеста международна научна конференция "Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна"
Страници от-до: 1-10
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : Д-ПУРН-4/28.08.2015 г.
Наименование: Разработване на план за управление на риска от наводения в Дунавски район за басейново управление на водите
Ръководител: Цвета Димитрова
Колектив: Ц. Димитрова, Р. Брусарски, Е. Монев, И. Рибарова
Описание: Разработване на ПУРН (анализ разходи-ползи на комбинация от мерки за управление на риска от наводнения)
Начало (година): 2015
Начало (месец): 9
Край (година): 2015
Край (месец): 11
Забележка: не

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ 1-21/2014 г.
Наименование: Изследване на финансовата грамотност на населението в България
Ръководител: доц. д-р Лена Русенова
Доказателство: карта за оценка и рецензия
Забележка: не

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ 1-14/2014 г.
Наименование: Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии
Ръководител: проф. д-р Димитър Димитров
Доказателство: карта за оценка и рецензия
Забележка: не

2015 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : няма
Място на провеждане: София
Организатор: ФСФ при УНСС
Автор/и: Брусарски, Р.Й.
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 8 /от с.548 до с.554/
Дата на провеждане: 26.10.2012
Дата на публикуване: 26.10.2012
Наименование на научния форум: Юбилейна международна научна конференция "60 години ФСФ при УНСС"
Тема: Техника на плоския личен подоходен данък
Забележка: няма

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : няма
Място на провеждане: София
Организатор: ФСФ при УНСС
Автор/и: Брусарски, Р.Й.
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 8 /от с.548 до с.554/
Дата на провеждане: 26.10.2012
Дата на публикуване: 26.10.2012
Наименование на научния форум: Юбилейна международна научна конференция "60 години ФСФ при УНСС"
Тема: Техника на плоския личен подоходен данък
Забележка: няма

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : няма
Място на провеждане: София
Организатор: ФСФ при УНСС
Автор/и: Брусарски, Р.Й.
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 8 /от с.548 до с.554/
Дата на провеждане: 26.10.2012
Дата на публикуване: 26.10.2012
Наименование на научния форум: Юбилейна международна научна конференция "60 години ФСФ при УНСС"
Тема: Техника на плоския личен подоходен данък
Забележка: няма

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Брусарски, Р.Й.
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Плоският подоходен данък - пропорция или прогресия
Име на списание/издателство: Икономически и социални алтернативи
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 10 / от с.132 до с.141/
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Брусарски, РVЙ.
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Данъчно облагане на трудовия доход в България /1990-2008г./
Име на списание/издателство: Икономическа мисъл
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 23 /от с.3 до с.25/
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Брусарски, Р.Й.
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Ефикасност на ДДС в България
Име на списание/издателство: ИДЕС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 11 /от с.48 до с.58/
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Брусарски, Р.Й.
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Разработване на инвестиционни проекти: подход на логическата рамка
Име на списание/издателство: Икономически и социални алтернативи
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 11 /от с.75 до с.85/
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание:
Автор/и: Брусарски, Р.Й.
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Определяне на социалната норма на дисконт
Име на списание/издателство: Годишник на ИДЕС, 2012
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 30
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание:
Автор/и: Брусарски, Р.Й.
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Икономически анализ "разходи-ползи"
Име на списание/издателство: ИК - УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 161
Забележка:

Година: 2012 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : No.

Наименование: Устойчиво развитие и конкурентоспособност на българската икономика

Ръководител: проф. Румен Гечев

Колектив: доц. Румен Брусарски, доц. Лилия Йотова и др.

Описание: Проектът е посветен на анализ и оценка на факторите за устойчиво развитие и конкурентоспособност на икономиката

Начало: юни 2010

Край: юли 2012

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Изясняване и развитие на коцепциите за ориентирания към резултатите бюджет

Автор/и: Петър Митев

Доказателство: рецензия

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Публични разходи в Европейския съюз - динамика и взаимовръзка с брутния вътрешен продукт

Автор/и: Атанас Хубенов

Доказателство: рецензия

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Смесена стопанска система: Квазипазарен сектор

Автор/и: Ивайло Беев

Доказателство: рецензия

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : няма

Наименование: Проект по конкурс ИДЕИ: „Устойчиво развитие и конкурентноспособност на българската икономика”

Ръководител: проф. д.ик.н. Румен Гечев

Колектив: Център за устойчиво развитие на УНСС – София

Описание: Формиране на конкретни показатели (качествени и количествени) за измерване на устойчивото развитие (УР) в неговите четири измерения: екологично, икономическо, социално и институционално.

Начало: 01.01.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : Пета годишна конференция

Място на провеждане: Гранд хотел София

Организатор: Национална асоциация на общинските служители в България

Автор/и: Брусарски, Р.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 11, 19-29

Дата на провеждане: 16.09.2010

Дата на публикуване: 15.09.2010

Наименование на научния форум: Конференция „Европейският град – градоустройство и архитектура, сигурност и финанси”

Тема: Динамика на приходите от имуществени данъци в Република България (1998 – 2009 г.)

Забележка: