Декан
Финансово-счетоводен факултет
Румен Йорданов Брусарски

Проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

Служебен E-mail: rbrusarski@unwe.bg
Личен E-mail: brussarski@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 202
Кабинет: 1037
Консултации: Понеделник: 15,00 - 17,00 ч. (онлайн); Сряда: 15,00 - 17,00 ч. (присъствено).
Научни интереси: публични финанси, анализ "разходи - ползи", оценка на въздействието