Декан
Финансово-счетоводен факултет
Румен Йорданов Брусарски

Проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

Служебен E-mail: rbrusarski@unwe.bg
Личен E-mail: brussarski@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 202
Кабинет: 1037
Консултации: Понеделник: 15,00 - 17,00 ч.; Вторник: 16,00 - 18,00 ч. (след предварителна уговорка).

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
2.5.2020 г. 16.00 - 18.00 3038 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
26.5.2020 г. 16.00 - 17.00 2015 Анализ "Разходи-Ползи" Публичен финансов мениджмънт - 3 сем. редовно магистър 48
26.5.2020 г. 16.00 - 17.00 2015 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
26.5.2020 г. 17.00 - 18.00 2015 Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 2 сем. редовно магистър 68
30.5.2020 г. 11.00 - 13.00 3036 Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 2 сем. дистанционно магистър 68
30.5.2020 г. 13.00 - 15.00 3036 Оценка на въздействието Електронно управление - 2 сем. редовно магистър 38
30.5.2020 г. 13.00 - 15.00 3036 Оценка на въздействието Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. дистанционно магистър 38
30.5.2020 г. 9.00 - 11.00 3036 Публични финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
30.5.2020 г. 9.00 - 11.00 3036 Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48