Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
25.5.2019 г. 11.00 - 13.00 3073 Оценка на въздействието Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. дистанционно магистър 38
25.5.2019 г. 13.00 - 15.00 3073 Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 2 сем. дистанционно магистър 68
25.5.2019 г. 9.00 - 11.00 3073 Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
25.5.2019 г. 9.00 - 11.00 3073 Публични финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
27.5.2019 г. 16.00 - 17.00 2015 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
27.5.2019 г. 16.00 - 17.00 2015 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 2 сем. редовно магистър 48
27.5.2019 г. 16.00 - 17.00 2015 Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 2 сем. редовно магистър 68
29.5.2019 г. 16.00 - 17.00 2112 Анализ "Разходи-Ползи" Публични финанси - 3 сем. редовно магистър 48
29.5.2019 г. 16.00 - 17.00 2112 Анализ "Разходи-Ползи" Публични финанси - 2 сем. редовно магистър 48
29.5.2019 г. 17.00 - 18.00 2112 Оценка на въздействието Електронно управление - 2 сем. редовно магистър 38