Декан
Финансово-счетоводен факултет
Румен Йорданов Брусарски

Проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

Служебен E-mail: rbrusarski@unwe.bg
Личен E-mail: brussarski@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 202
Кабинет: 1037
Консултации: Понеделник: 15:30 - 17:00 ч.; Вторник: 15:30 - 17:00 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 15.5.2021 г. 11.00 - 13.00 - Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 2 сем. дистанционно магистър 68
Онлайн изпит » лятна редовна 15.5.2021 г. 9.00 - 11.00 - Публични финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 15.5.2021 г. 9.00 - 11.00 - Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
лятна редовна 17.5.2021 г. 16.00 - 18.00 3034 Анализ "Разходи-Ползи" Публичен финансов мениджмънт - 3 сем. редовно магистър 48
лятна редовна 17.5.2021 г. 16.00 - 18.00 3034 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 31.5.2021 г. 16.00 - 18.00 - Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 31.5.2021 г. 16.00 - 18.00 - Публични финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 31.5.2021 г. 18.00 - 20.00 - Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 2 сем. дистанционно магистър 68
лятна поправителна 2.6.2021 г. 16.00 - 18.00 3035 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
лятна поправителна 2.6.2021 г. 16.00 - 18.00 3035 Анализ "Разходи-Ползи" Публичен финансов мениджмънт - 3 сем. редовно магистър 48