Декан
Финансово-счетоводен факултет
Румен Йорданов Брусарски

Проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

Служебен E-mail: rbrusarski@unwe.bg
Личен E-mail: brussarski@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 202
Кабинет: 1037
Консултации: Понеделник: 15,00 - 17,00 ч. (онлайн); Сряда: 15,00 - 17,00 ч. (присъствено).

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 7.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 7.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 4 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 7.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Оценка на въздействието Публична администрация - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » зимна редовна 10.1.2021 г. 9.00 - 11.00 - Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 10.1.2021 г. 9.00 - 11.00 - Публични финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 13.1.2021 г. 16.30 - 17.15 - Публични финанси Финанси редовно бакалавър 103
Онлайн изпит » зимна редовна 13.1.2021 г. 17.45 - 18.30 - Публични финанси Финанси редовно бакалавър 103
Онлайн изпит » зимна редовна 13.1.2021 г. 19.00 - 19.45 - Публични финанси Финанси редовно бакалавър 103
Онлайн изпит » зимна редовна 14.1.2021 г. 8.00 - 8.45 - Публични финанси Финансов контрол редовно бакалавър 105
Онлайн изпит » зимна редовна 16.1.2021 г. 9.00 - 11.00 - Публични финанси Финанси дистанционно бакалавър 926
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Оценка на въздействието Публична администрация - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 4 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 19.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 19.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Публични финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 26.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Публични финанси Финанси дистанционно бакалавър 926
Онлайн изпит » зимна поправителна 27.1.2021 г. 15.30 - 16.15 - Публични финанси Финансов контрол редовно бакалавър 105
Онлайн изпит » зимна поправителна 27.1.2021 г. 15.30 - 16.15 - Публични финанси Финанси редовно бакалавър 103
Онлайн изпит » условна сесия 28.1.2021 г. 9.45 - 10.45 - Публични финанси Счетоводство редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 28.1.2021 г. 9.45 - 10.45 - Публични финанси Международни отношения -напр. редовно бакалавър 319
Онлайн изпит » условна сесия 28.1.2021 г. 9.45 - 10.45 - Публични финанси Финанси редовно бакалавър 100
Онлайн изпит » условна сесия 28.1.2021 г. 9.45 - 10.45 - Публични финанси Финансов контрол редовно бакалавър 102
Онлайн изпит » годишна поправителна 29.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Публични финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 29.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48