Декан
Финансово-счетоводен факултет
Румен Йорданов Брусарски

Проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

Служебен E-mail: rbrusarski@unwe.bg
Личен E-mail: brussarski@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 202
Кабинет: 1037
Консултации: Понеделник: 15:30 - 17:00 ч.; Вторник: 15:30 - 17:00 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 16.1.2023 г. 14.30 ТЦ (карта) Публични финанси Финансов контрол редовно бакалавър 100
зимна редовна 16.1.2023 г. 14.30 ТЦ (карта) Публични финанси Финанси редовно бакалавър 109
зимна редовна 16.1.2023 г. 16.00 3035 (карта) Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 2 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 16.1.2023 г. 18.00 3035 (карта) Оценка на въздействието Публична администрация - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » зимна редовна 28.1.2023 г. 11.00 (карта) Публични финанси Финанси дистанционно бакалавър 928
Онлайн изпит » зимна редовна 28.1.2023 г. 9.00 (карта) Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
зимна поправителна 30.1.2023 г. 14.00 ИЦ1 (карта) Публични финанси Финансов контрол редовно бакалавър 100
зимна поправителна 30.1.2023 г. 14.00 ИЦ1 (карта) Публични финанси Финанси редовно бакалавър 109
зимна поправителна 30.1.2023 г. 16.00 3035 (карта) Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 2 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 30.1.2023 г. 16.00 3035 (карта) Оценка на въздействието Публична администрация - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » зимна поправителна 2.2.2023 г. 18.00 (карта) Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 5.2.2023 г. 9.00 (карта) Публични финанси Финанси дистанционно бакалавър 928