Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
24.1.2019 г. 16.00 - 17.00 2015 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 4 сем. редовно магистър 48
24.1.2019 г. 16.00 - 17.00 2015 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 2 сем. редовно магистър 48
24.1.2019 г. 16.00 - 17.00 2015 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
24.1.2019 г. 17.00 - 18.00 2015 Публични финанси Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
24.1.2019 г. 17.00 - 18.00 2015 Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. редовно магистър 48
24.1.2019 г. 18.00 - 19.00 2015 Оценка на въздействието Публична администрация - 2 сем. редовно магистър 38
26.1.2019 г. 10.00 - 12.00 2119 Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
26.1.2019 г. 10.00 - 12.00 2119 Публични финанси Публични финанси - 3 сем. редовно магистър 48
26.1.2019 г. 12.00 - 14.00 2119 Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 3 сем. дистанционно магистър 68
26.1.2019 г. 12.00 - 14.00 2119 Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 2 сем. дистанционно магистър 68
28.1.2019 г. 16.00 - 17.00 2015 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
28.1.2019 г. 16.00 - 17.00 2015 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 4 сем. редовно магистър 48
28.1.2019 г. 16.00 - 17.00 2015 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 2 сем. редовно магистър 48
28.1.2019 г. 17.00 - 18.00 2015 Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
28.1.2019 г. 17.00 - 18.00 2015 Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. редовно магистър 48
28.1.2019 г. 17.00 - 18.00 2015 Публични финанси Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
28.1.2019 г. 18.00 - 19.00 2015 Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 2 сем. дистанционно магистър 68
28.1.2019 г. 18.00 - 19.00 2015 Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 3 сем. дистанционно магистър 68
30.1.2019 г. 16.00 - 18.00 2112 Оценка на въздействието Публична администрация - 2 сем. редовно магистър 38
30.1.2019 г. 16.00 - 18.00 2112 Публични финанси Публични финанси - 3 сем. редовно магистър 48
4.2.2019 г. 15.00 - 16.00 2015 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
4.2.2019 г. 15.00 - 16.00 2015 Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 3 сем. дистанционно магистър 68
4.2.2019 г. 15.00 - 16.00 2015 Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 2 сем. дистанционно магистър 68
4.2.2019 г. 15.00 - 16.00 2015 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
4.2.2019 г. 15.00 - 16.00 2015 Анализ "Разходи-Ползи" Публични финанси - 3 сем. редовно магистър 48
4.2.2019 г. 16.00 - 17.00 2015 Оценка на въздействието Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. дистанционно магистър 38
4.2.2019 г. 16.00 - 17.00 2015 Публични финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
4.2.2019 г. 16.00 - 17.00 2015 Публични финанси Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
4.2.2019 г. 16.00 - 17.00 2015 Публични финанси Публични финанси - 3 сем. редовно магистър 48