Декан
Финансово-счетоводен факултет
Румен Йорданов Брусарски

Проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

Служебен E-mail: rbrusarski@unwe.bg
Личен E-mail: brussarski@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 202
Кабинет: 1037
Консултации: Понеделник: 15:30 - 17:00 ч.; Вторник: 15:30 - 17:00 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 4.1.2022 г. 16.00 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 4.1.2022 г. 18.00 Оценка на въздействието Публична администрация - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » зимна редовна 10.1.2022 г. 10.00 Публични финанси Финансов контрол редовно бакалавър 108
Онлайн изпит » зимна редовна 10.1.2022 г. 15.00 Публични финанси Финанси редовно бакалавър 106
Онлайн изпит » зимна редовна 12.1.2022 г. 16.00 Публични финанси Финанси дистанционно бакалавър 927
Онлайн изпит » зимна редовна 15.1.2022 г. 9.00 Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 17.1.2022 г. 16.00 Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 17.1.2022 г. 18.00 Оценка на въздействието Публична администрация - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2022 г. 16.00 Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 24.1.2022 г. 16.00 Публични финанси Финанси дистанционно бакалавър 927
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2022 г. 11.00 Публични финанси Финансов контрол редовно бакалавър 108
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2022 г. 9.00 Публични финанси Финанси редовно бакалавър 106
Онлайн изпит » годишна поправителна 26.1.2022 г. 18.00 Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » условна сесия 26.1.2022 г. 8.00 Публични финанси Финансов контрол редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 26.1.2022 г. 8.00 Публични финанси Финанси дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 26.1.2022 г. 8.00 Публични финанси Финанси редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 26.1.2022 г. 8.00 Публични финанси Счетоводство редовно бакалавър