Декан
Финансово-счетоводен факултет
Румен Йорданов Брусарски

Проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

Служебен E-mail: rbrusarski@unwe.bg
Личен E-mail: brussarski@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 202
Кабинет: 1037
Консултации: Понеделник: 15:30 - 17:00 ч.; Вторник: 15:30 - 17:00 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна поправителна 30.5.2022 г. 16.00 (карта) Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 30.5.2022 г. 18.00 (карта) Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 2 сем. дистанционно магистър 68
лятна поправителна 31.5.2022 г. 16.00 3036 (карта) Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 2 сем. редовно магистър 68
лятна поправителна 31.5.2022 г. 16.00 3036 (карта) Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
условна сесия 9.6.2022 г. 10.00 БИБЛ. (карта) Публични финанси Счетоводство редовно бакалавър
условна сесия 9.6.2022 г. 10.00 БИБЛ. (карта) Публични финанси Финанси редовно бакалавър
условна сесия 9.6.2022 г. 10.00 БИБЛ. (карта) Публични финанси Финансов контрол редовно бакалавър
годишна поправителна 12.9.2022 г. 9.00 2015 (карта) Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 2 сем. редовно магистър 68
годишна поправителна 12.9.2022 г. 9.00 2015 (карта) Публични финанси Финанси редовно бакалавър 106
годишна поправителна 12.9.2022 г. 9.00 2015 (карта) Публични финанси Финансов контрол редовно бакалавър 108
годишна поправителна 13.9.2022 г. 14.00 3034 (карта) Оценка на въздействието Публична администрация - 2 сем. редовно магистър 38
годишна поправителна 13.9.2022 г. 16.00 3034 (карта) Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 13.9.2022 г. 16.00 3034 (карта) Анализ "Разходи-Ползи" Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 14.9.2022 г. 14.00 (карта) Публични финанси Финанси дистанционно бакалавър 927
годишна поправителна 14.9.2022 г. 16.00 (карта) Анализ на приходите и разходите Управление на международни проекти - 2 сем. дистанционно магистър 68
годишна поправителна 14.9.2022 г. 18.00 (карта) Публични финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48